Chcete jet autobusem na půlnoční do Štípy?

Štědrý večer ve Štípě

O štědrovečerní noci vypraví Dopravní společnost Zlín – Otrokovice mimořádný autobus na lince č. 36, kterým bude pro cestující ze Zlína i z Velíkové vytvořeno pohodlné spojení na noční mši v poutním kostele ve Zlíně-Štípě. Noční mše svatá zde začíná 24. prosince ve 23 hodin.

Do štědrovečerních jízdních řádů bude v tomto roce (stejně jako loni) začleněn mimořádný autobusový spoj pro návštěvníky noční bohoslužby v poutním kostele ve Zlíně-Štípě. Bude odjíždět jako linka č. 4a ve 21.56 z Podhoří, od zastávky Náměstí Práce (22.04) bude veden jako linka č. 36. Pojede přes Vršavu, Kostelec, kolem hřbitova a poutního chrámu ve Štípě a zajede ještě pro návštěvníky bohoslužby do Velíkové. Z Velíkové pojede spoj jako linka č. 46Y ve 22:35.

Po skončení bohoslužby pojede tento spoj jako linka č. 46 v 0:11 ze zastávky Štípa-pošta do Velíkové (v 0:12 ze zastávky Štípa-škola), v 0.22 hodin z točny ve Velíkové jako linka č. 36e zpátky do Štípy, kde zastaví v 0.29 na zastávce Štípa-škola, a po trase linky 36 se bude vracet přes Kostelec do Zlína. Na zastávce Náměstí Míru bude zajištěna přestupní vazba od tohoto autobusu na trolejbusové linky č. 2 (do Otrokovic) a 8 (na sídliště Jižní Svahy). Poslední zastávku bude mít tento autobus ve Zlíně na obratišti Sportovní hala.

Tisková zpráva Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice