Posted in Úmrtí

Zemřel církevní historik docent Vojtěch Cekota

Zlínské farní společenství se 15. prosince 2017 ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba rozloučilo s docentem PhDr. Vojtěchem Cekotou, dlouholetým aktivním akolytou, bývalým členem farní rady a předsedou redakční rady farního časopisu, historikem, badatelem a vysokoškolským pedagogem, který zemřel 9. prosince 2017 ve věku 87 let v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. O tom, že zesnulý byl nejen oblíbeným, ale i váženým nejen mezi našimi farníky, svědčila velká účast věřících při smutečním rozloučení. Mši svatou za zesnulého sloužil…

Pokračovat ve čtení... Zemřel církevní historik docent Vojtěch Cekota
Posted in Úmrtí

Zemřel P. Karel Tinka

Při dnešní ranní mši svaté v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy bylo oznámeno, že v úterý 20. prosince 2011 ve večerních hodinách zemřel dlouholetý zlínský kněz P. Karel Tinka, SDB. Bylo mu 91 let. Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Odměň svého služebníka, Pane, za všechno dobré, co pro nás během svého požehnaného života vykonal. Otec Karel Tinka se narodil na Ukrajině a ještě jako dítě se se svými…

Pokračovat ve čtení... Zemřel P. Karel Tinka
Posted in Úmrtí

Zemřel Mojmír Trávníček

V pátek 8. července 2011 si Pán povolal k sobě Mojmíra Trávníčka, literárního znalce, kritika a především vzácného člověka a křesťana. Narodil se 17. prosince 1931 ve Vsetíně jako syn řídícího obecné školy. Na Valašsku strávil celý svůj život a byl znalcem duše tohoto kraje, jeho stránek světlých i stinných. Většinu života pracoval jako správce plicního sanatoria v Huslenkách. Mojmír Trávníček se nestal sběratelem knih ani bibliofilem, ale především vnímavým čtenářem, který samostudiem získává široký rozhled o umělecké i lidové…

Pokračovat ve čtení... Zemřel Mojmír Trávníček
Posted in Úmrtí

Odešel věrný skaut a autor příběhů

Na konci minulého roku zemřel ve věku 82 let Valdemar Toman, který patřil k obnovitelům zlínského skautingu po r. 1989. Dne 22. prosince zemřel Valdemar Toman, kterého znají především čtenáři dětského časopisu Nezbeda. Bylo mu 82 let. Přestože pocházel ze západních Čech, kde se hned po válce pustil do aktivní skautské činnosti, životní osudy ho později přivedly do Zlína. Oženil se zde a pracoval jako učitel na základní škole. Žáci ho znali především jako aktivního turistu, vodáka a také autora…

Pokračovat ve čtení... Odešel věrný skaut a autor příběhů