Posted in Komentář

Kritizujete dotované jízdné?

Na několika místech internetu na mne v posledních dnech vyskočily články se srdceryvným příběhem ekonoma Lukáše Kovandy, který se rozhodl cestovat vlakem ČD z Olomoucka do Prahy. Cestoval v době dopravní špičky na konci prodlouženého víkendu a spoj, který si vybral, byl zaplněn cestujícími natolik, že mnozí museli stát či sedět na podlaze v uličkách. Zřejmě i ve vagonu první třídy. Autor článku na serveru iDnes (osv) píše, že „Kovandu překvapilo to, že v první třídě, do které měl zaplacený lístek, narazil…

Pokračovat ve čtení... Kritizujete dotované jízdné?
Posted in Komentář

Liturgická reforma je nezvratná, ale…

Katolickou mši dusí mnohomluvnost. Dochází k tomu, že se přestává důvěřovat samotnému ritu. Odtud plyne tendence celebrantů vysvětlovat, ba legitimizovat či přímo omlouvat obřady slovem. Chybí víra v účinnost rituálního úkonu jako takového. – Komentář Milana Glasera z Vatikánského rozhlasu. Liturgická reforma z konce šedesátých let – vysvětluje dále Martinelli – se zaměřila téměř výlučně na verbální stránku ritu, tedy na to, co se týká slov, textů, překladů a sdělnost jazykových zkratek. Jednostranné zaměření na „srozumitelnost“ však neučinilo liturgii srozumitelnou,…

Pokračovat ve čtení... Liturgická reforma je nezvratná, ale…
Posted in Komentář

Jak nám svatí berou noční klid…

Svérázný způsob slavení či připomenutí (nebo zneužití?) některých církevních svátků, slavností a památek vymysleli zlínští zastupitelé. Od letošního roku platí městská vyhláška, kterou se mimo jiné i o některých církevních svátcích zkracuje ve Zlíně doba nočního klidu. Zatímco obecně mají lidé právo na dobu nerušeného nočního odpočinku každý den od 22 hodin večer do 6 hodin ráno, v den nezávazné památky sv. Valentýna (úterý 14. února) měli obyvatelé Zlína nárok na klid až od půlnoci. Podobně tomu bude v noci ze…

Pokračovat ve čtení... Jak nám svatí berou noční klid…
Posted in Komentář

Vánoční zamyšlení Vlastimila Podrackého

Vývoj v Polsku a Maďarsku už dávno upozorňoval, že EU dělá něco špatně. Kdyby EU vlády těchto zemí neostrakizovala, nedělala z nich nacionalisty a fašisty, určitě by přišla na to, co dělá špatně. Ale EU establishment to nechce vidět dodnes. – Vlastimil Podracký v blogu lidovky.cz. Celý vývoj se odehrává na pozadí těchto hlavních a podstatných ohrožení naší civilizace: Fyzická dekadence evropských etnik – vymírání a snižování tělesné zdatnosti. Přelidnění a bída zaostalého světa. Globální změny klimatu mající za důsledek…

Pokračovat ve čtení... Vánoční zamyšlení Vlastimila Podrackého
Posted in Komentář

V globálním prostoru není demokracie ani svoboda

Levice a pravice nepřestávají fungovat a jejich soutěž nenabývá podřadného charakteru kvůli nim samotným, ale kvůli vnějšímu světu, kvůli globalizaci a postupnému zařazování našeho národa do otevřeného světa, kde už občané nebudou moci nic prosadit, protože demokracie je záležitostí pouze uzavřeného státního útvaru. Kosmopolité nám lžou, když mluví o svobodě v otevřeném světě. V globálním prostoru není demokracie ani svoboda. Demokracii dělají jen státy a svobodu buď zajišťují, nebo ne. – Další z inspirativních zamyšlení Vlastimila Podrackého na blogu lidovky.cz….

Pokračovat ve čtení... V globálním prostoru není demokracie ani svoboda
Posted in Komentář

NICE – selhání nejen multikulturalismu

Tzv. evropské hodnoty jsou hédonického charakteru, Evropané jsou tu přece proto, aby si užívali života, nesvazovali svoji svobodu nějakou závislostí na společnosti, a už vůbec ne, aby se obětovali pro vlast, pro společnost, pro druhé lidi. Jednotlivec byl tzv. evropskými hodnotami vyzýván, aby konzumoval nejen materiální statky, ale i sexuálně nezávislý život, cestování po světě, aby se zbavoval zodpovědnosti za rodinu, obec, vlast. – Zamyšlení Vlastimila Podrackého na blogu lidovky.cz. Celý článek je dostupný ZDE.

Pokračovat ve čtení... NICE – selhání nejen multikulturalismu
Posted in Komentář

Nevyhnutelný vývoj k NWO?

Nemám na mysli Nový světový řád (NWO) jako vládu tajných společností a konspirační převzetí světové vlády, ale jako cíl vývoje, který pozorujeme – k otevřenosti světu a světovému ovlivňování domácích věcí. Je to úvaha o tom, kam kráčí vývoj západních společností, globalizace a individualizace. Starý řád uzavřených společností mizí a NWO znamená nový svět, nad jehož podstatou je zapotřebí se zamyslet jako nad alternativou žití nebo zániku. – Úvaha Vlastimila Podrackého na blogu lidovky.cz. Celý text si můžete přečíst ZDE.

Pokračovat ve čtení... Nevyhnutelný vývoj k NWO?
Posted in Komentář

Český populisticko-sluníčkářský stát

Chápu, že populističtí politici se musí stále předvádět před veřejností, co všechno pro lidi dělají. Ale lidé si také musí uvědomit, že už je na čase jim jejich sluníčkářské rozhazování peněz zarazit, protože konec konců každé takové naparování před veřejností, jak jsou neobyčejně solidární, zaplatí občané z vlastní kapsy. Ono se to politikům z cizího dobře rozdává. – Zamyšlení Vlastimila Podrackého na blogu lidovky.cz. Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Pokračovat ve čtení... Český populisticko-sluníčkářský stát
Posted in Komentář

O vlastenectví

Eskapisté nejsou zrádci národa, jsou to lidé, kteří nejsou NIKDE. Tuto prázdnotu zaplňují ideologickými vizemi. Protože nemají vztah ke společenstvu a jeho tradicím, žijí vnitřně MIMO společenstvo a plní nějaké ideologické zadání, obvykle humanitní nebo lidsko-právní. Osud národního společenstva je nezajímá, přednost dávají ideologii. Proto, když se jich zeptáte, jak si představují budoucnost s muslimskou menšinou, která zcela přirozeně přinese nesmírné problémy a střety, neodpoví, protože je osud společenstva nezajímá. – Vlastimil Podracký na blogu lidovky.cz. Celý článek si můžete…

Pokračovat ve čtení... O vlastenectví
Posted in Komentář

Stačí říct, že islám zde nechceme. Co je na tom k nepochopení?

slám se liší od všech náboženství, které známe a to nejen tím, že požaduje po věřících absolutní podřízení se islámu a jeho zákonům, ale požaduje to i od těch, kteří islám nevyznávají. Všichni se musí podřídit islámu, a kdo se nepodřídí, toho čeká persekuce, případně smrt. – Úvaha Martina Kavky na blogu iDNES. Celý článek je dostupný ZDE.

Pokračovat ve čtení... Stačí říct, že islám zde nechceme. Co je na tom k nepochopení?