Posted in Rozhovor

Trialog o svrchovanosti státu. Drulák / Švihlíková / Semín

Trojrozhovor Petra Druláka, Ilony Švihlíkové a Michala Semína na kanále YouTube

Pokračovat ve čtení... Trialog o svrchovanosti státu. Drulák / Švihlíková / Semín
Posted in Rozhovor

Xaver s hostem: Petr Robejšek

O současné politické situaci. Volby již nic nezmění. Je třeba snažit se žít mimo stávající systém a hledat si alternativní zdroje informací mimo mainstreamová média.

Pokračovat ve čtení... Xaver s hostem: Petr Robejšek
Vladimír Švarc ve třídě. Foto: V. Cekota
Posted in Rozhovor

Nebyl případ, že bych se s některým žákem nesnášel

V anketě Zlatý Ámos byl osmatřicetiletý Vladimír Švarc vyhodnocen letos na jaře jako nejoblíbenější učitel ve Zlínském kraji. Dostal se až mezi šest finalistů. A získal nejvíc hlasů v anketě Ámos Sympaťák na webu ČT :D. Pedagogická práce ho baví, i když jeho magisterským studijním oborem na Palackého univerzitě byla historie, a ne učitelství. Nejdříve něco o vás. Představíte se čtenářům? Pocházím z obce Ruprechtov na Vyškovsku. Vystudoval jsem historii na Filozofické fakultě v Olomouci, a aniž bych tušil, že…

Pokračovat ve čtení... Nebyl případ, že bych se s některým žákem nesnášel
Posted in Rozhovor

Nemocniční kaplan podá ruku v těžkých chvílích života

Setkáváme se s nimi ve chvílích nejtěžších. Když skončíme v nemocnici, čeká nás závažná operace, když nám někdo umírá. Přicházejí, aby nám byli jako člověk člověku nablízku v situacích, se kterými nemáme zkušenost nebo si nevíme rady. Přinášejí naději Božího slova, útěchu v modlitbě, posilu v opuštěnosti. Říká se jim nemocniční kaplani. Jedním ze čtyř, kteří nyní působí v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně je i 36letý Vít Kadlčík. Představte prosím krátce poslání nemocničních kaplanů. Služba nemocničního kaplana neboli…

Pokračovat ve čtení... Nemocniční kaplan podá ruku v těžkých chvílích života
Posted in Rozhovor

Rád bych vás viděl jako spolupracovníky, říká otec Kamil

Nový zlínský farář P. Kamil Obr měl za sebou první tři týdny působení ve Zlíně, když jsme jej poprosili o rozhovor pro Život farností. U kněží ve funkci faráře už se příliš nepředpokládá, že by měli střídat farnosti. Jak vnímáte své přeložení z Rožnova pod Radhoštěm do Zlína? Čekal jsem i v Rožnově, že budu opět přeložen, ale ne tak brzy. Působil jsem v Rožnově sedm let a myslel jsem si, že tam jako farář a děkan zůstanu ještě nejméně…

Pokračovat ve čtení... Rád bych vás viděl jako spolupracovníky, říká otec Kamil
Posted in Rozhovor

Byl jsem ve Zlíně rád, říká otec Michal

Rozhovor se zlínským kaplanem P. Michalem Zahálkou před jeho přeložením na začátku července 2018 z farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně do farnosti Šumperk. Otče Michale, máte za sebou dvouleté působení ve zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba. Pocházíte z malé obce Jednov na Drahanské vrchovině, jako jáhen jste působil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, potom jako kněz tři roky ve Vyškově. Můžete srovnávat. Jak je na tom zlínská farnost? Rozdíly jsou velké, každá farnost je jiná. Záleží na…

Pokračovat ve čtení... Byl jsem ve Zlíně rád, říká otec Michal
Posted in Rozhovor

Všichni musíme spolupracovat, aby mohl Bůh dělat velké věci

Rozhovor se zlínským farářem a děkanem P. Ivanem Fišarem předtím, než na začátku července 2018 předal vedení farnosti svému nástupci a přijal ve farnosti sv. Filipa a Jakuba roli výpomocného duchovního. Otče Ivane, budete nadále působit ve farnosti sv. Filipa a Jakuba jako výpomocný duchovní. Jak tuto změnu vnímáte? Podstatné je, že jsem knězem. Jaký úkol mi biskup svěří nebo kam mne pošle, tomu jsem připraven vyjít vstříc a být k dispozici. Ve Zlíně působím dvanáct let, bylo to mé…

Pokračovat ve čtení... Všichni musíme spolupracovat, aby mohl Bůh dělat velké věci
Posted in Rozhovor

O co usiluje Společenství vdov a vdovců

Do dlouhé řady zájmových organizací a spolků, které působí ve Zlíně a snaží se lidem zpříjemňovat různé stránky života, patří také Společenství vdov a vdovců. Úředně bylo registrováno teprve před rokem, ale svou činnost začalo už v srpnu 2012. Zaměřuje se na životní situaci, která jednou potká téměř polovinu z nás. Ovdovění. O práci spolku jsme hovořili s jeho předsedkyní Alenkou Panákovou. Ve svém produktivním věku byla učitelkou. Její manžel zemřel před čtrnácti lety. Čím se Společenství vdov a vdovců…

Pokračovat ve čtení... O co usiluje Společenství vdov a vdovců
Posted in Rozhovor

Farář Ivan Fišar: Papež je správný provokatér

Zlínský farář P. Ivan Fišar oslavil 2. února 2016 své 70. narozeniny. Při této příležitosti poskytl rozhovor Zlínskému deníku. „V kostele nás ubývá. Nevím, zda je to tím, že se rodí méně dětí, to je asi věc statistiky. Na druhou stranu vidím, že se u mnohých víra prohlubuje. Dřív to tak nebylo. Asi bych řekl, že dřív byla víra tradičnější a lidí bylo víc, dnes vidím zase posun v prohlubování vztahu k Bohu a žití podle víry,“ říká mimo jiné….

Pokračovat ve čtení... Farář Ivan Fišar: Papež je správný provokatér
Posted in Rozhovor

Růženka Svobodová milovala hru na varhany i práci katechetky

Své osmdesáté narozeniny oslaví 1. prosince 2015 dlouholetá zlínská varhanice a katechetka Růžena Svobodová. Usednout za varhany jí už zdravotní stav nedovoluje, ale na mši svatou do kostela sv. Filipa a Jakuba stále přichází. Život pro ni měl chvíle radostné i smutné. Za dar osmi desítek let poděkuje při mši svaté o první adventní neděli v 10 hodin. Jaké je to trávit většinu bohoslužeb na kůru za klávesami varhan? Na svou varhanickou službu vzpomínám s velkou vděčností. Celkem 52 let…

Pokračovat ve čtení... Růženka Svobodová milovala hru na varhany i práci katechetky