Zástupci Cyrilometodějské stezky podepsali dohodu o spolupráci s Franskou stezkou

Podpisem memoranda na české ambasádě v Římě v pondělí 6. června stvrdili představitelé sdružení Cyrilometodějské a Franské stezky spolupráci v oblasti cestovního ruchu a rozvoje obou tras. K podpisu došlo za účasti velvyslankyně J. E. Hany Hubáčkové, zástupců Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje a Evropské asociace Via Francigena, města Říma, regionu Lazio a Zlínského kraje.

„Jsem rád, že se nám podařilo dohodnout na spolupráci v oblasti vytváření společné nabídky kulturní turistiky podél tras Cyrilometodějské stezky a Via Francigena, a to využíváním společných příležitostí pro rozvojové projekty a marketing. Připravujeme také značení na souběžných úsecích obou stezek, například v Itálii mezi Toskánskem a Římem, kde je hrob svatého Cyrila,“ uvedl Lubomír Traub, předseda sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za cestovní ruch.

Doplňující informace:

Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy (od r. 2021) staví na tisícileté kulturní tradici spojené zejména s kulturou slovanských zemí a podporuje živý cyrilometodějský odkaz a hodnoty založené na respektování mezi lidmi rozlišných kultur a vyznání. Stezka spojuje místa, kde sv. Cyril a Metoděj, spolupatroni Evropy, působili a kde se jejich odkaz šířil dál prostřednictvím jejich následovníků, ale i současná místa jejich úcty. Přispívá k modernímu evropanství – porozumění, kulturnímu vstřícnému dialogu a jednotě kontinentu. V České republice a na Slovensku již vzniklo přes 1000 km značených pěších tras využívajících trasy klubů českých a slovenských turistů. Při putování směrem na Řím je možné využít svatojakubské cesty nebo trasy Via Francigena a Romea Strata.

Via Francigena – Kulturní stezka Rady Evropy (od r. 1994) propaguje dědictví vzniklé z kulturní identity evropských zemí, jimiž prochází, počínaje stezkou popsanou v deníku arcibiskupa Sigerica z Canterbury v roce 990 jako součást svazku cest, na nichž se v uplynulých staletích utvářely dějiny Evropy. Vede dialog s evropskými institucemi, regiony a místními komunitami s cílem propagovat humanistické hodnoty Rady Evropy prostřednictvím putování a moderního poutnictví, včetně udržitelného rozvoje území založeného na kultuře, identitě a cestovním ruchu. Evropská asociace Via Francigena se stará o její rozvoj od r. 2001 a pracuje na prodloužení přes jih Itálie až do Jeruzaléma podél starobylé Via Egnatia. Na té se nachází další významná místa z pohledu cyrilometodějského odkazu jako jsou Ochrid, Soluň nebo Istanbul. Program Kulturní stezky Rady Evropy, ve kterém je zapojeno aktuálně 36 evropských zemí, podporuje sdílení know-how mezi více než 40 certifikovanými kulturními stezkami. Ty fungují jako široké partnerské sítě vyvíjející řadu společných nadnárodních aktivit v oblasti vědy a výzkumu, udržitelného turismu, kultury a umění, vzdělávání mládeže či zvyšování povědomí o evropském kulturním dědictví. Cultural Routes of the Council of Europe – Homepage (coe.int).

(Tisková zpráva Zlínského kraje)