Hejtman Radim Holiš na Velehradě poděkoval za spolupráci arcibiskupovi Janu Graubnerovi

Velehrad – Ve dnech 4. a 5. července se na Velehradě konaly Dny lidí dobré vůle, největší oslava státního svátku sv. Cyrila a Metoděje v České republice. Bohatého programu pro návštěvníky všech generací, pro zdravé i tělesně postižené, pro rodiny s dětmi i individuální poutníky, se zúčastnil hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, statutární náměstkyně Hana Ančincová, náměstek Lubomír Traub a radní Jiří Jaroš.

Hejtman Radim Holiš nejprve zavítal na zahájení výstavy Cestou dvou bratří, v níž pět set dětí od těch nejmenších výtvarně vyjádřilo svou představu sv. Cyrila a Metoděje. „Dotkli jste se naší bohaté historie, kterou vám vysvětlili vaši rodiče nebo učitelé. Také my chceme na těchto velikánech našich dějin stavět hodnoty a pospolitost dnešního Zlínského kraje,“ řekl hejtman Radim Holiš, který v této souvislosti zmínil Cyrilometodějskou poutní stezku, kterou Zlínský kraj buduje s cílem propojit země, kudy kráčeli slovanští věrozvěstové, dnešní patroni Evropy.

Součástí programu bylo také tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů, organizované Maltézskou pomocí, o.p.s., kde hejtman pozdravil stovku lidí s tělesným postižením, kteří přicestovali v doprovodu dobrovolníků.

Ve velehradské bazilice se v předvečer státního svátku sv. Cyrila a Metoděje za účasti nejvyšších ústavních činitelů, zástupců krajů a veřejnosti konala Modlitba za vlast, které se ujal arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner. V jeho slovech zazněla prosba o odpuštění vzájemných sporů, neústupnosti, neochoty a nezájmu o druhé. „Prosme o sílu vyjít ze sebe ke službě společnosti a k zájmu o veřejné dobro,“ pronesl Jan Graubner společně s prosbou o mír v naší zemi, o mír na Ukrajině a také v Africe, kde se válčí.

Při hlavní poutní bohoslužbě, která se konala na nádvoří před bazilikou 5. července za účasti blízkého spolupracovníka papeže Františka, kardinála Michaela Czerneho coby hlavního celebranta, i nového apoštolského nuncia Jude Thaddeuse Okola, hejtman Radim Holiš veřejně poděkoval bývalému olomouckému arcibiskupovi Janu Graubnerovi za spolupráci se Zlínským krajem. „Chci vám upřímně poděkovat nejen za sebe, ale i za své předchůdce. Jsem rád, že jsem s vámi mohl rok a půl spolupracovat, byla to pro mě škola vysoké diplomacie. Přeji vám, aby se vám ve vedení české církve dařilo stejně úspěšně jako ve vedení olomoucké arcidiecéze a hlavně vás ve Zlínském kraji vždy rádi uvítáme,“ řekl Radim Holiš. Zároveň popřál ke zvolení novému administrátorovi Josefu Nuzíkovi, dosavadnímu pomocnému biskupovi a generálnímu vikáři, který povede olomouckou arcidiecézi do doby, než papež jmenuje nového arcibiskupa. Během pondělního Večera lidí dobré vůle s charitativním koncertem se vybrala částka 1 082 009 korun. Peníze budou prostřednictvím Nadačního fondu ADIUVARE rozděleny mezi potřebné studenty z naší země i válkou postižené Ukrajiny. O kulturní zážitek se postarali např. Jiří Pavlica s Hradišťanem, písničkář Pavel Helan, ukrajinští hudebníci Aleksei a Lili Ostapčukovi, zpěvačka Anna K. a Adam Plachetka v doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a Slováckého komorního orchestru Jiřího Pospíchala.

(Tisková zpráva KÚ Zlínského kraje)