Nemocniční kaplan podá ruku v těžkých chvílích života

Setkáváme se s nimi ve chvílích nejtěžších. Když skončíme v nemocnici, čeká nás závažná operace, když nám někdo umírá. Přicházejí, aby nám byli jako člověk člověku nablízku v situacích, se kterými nemáme zkušenost nebo si nevíme rady. Přinášejí naději Božího slova, útěchu v modlitbě, posilu v opuštěnosti. Říká se jim nemocniční kaplani. Jedním ze čtyř, kteří nyní působí v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně je i 36letý Vít Kadlčík.

Představte prosím krátce poslání nemocničních kaplanů.

Služba nemocničního kaplana neboli pastorační péče v nemocnici je součástí komplexní péče o pacienta, a to jak pro hospitalizované na lůžkových odděleních, tak i pro ambulantní pacienty, kteří sem přicházejí na různá vyšetření a zákroky. Říkávám, že nemocniční kaplan chodí především jako člověk k člověku. Jde o projev lidskosti. Dále nabízíme osobní rozhovor, lidskou blízkost, doprovázení v době nemoci nebo ve chvílích, kdy se člověk dozví nějakou závažnou diagnózu a neví, jak se s tím poprat. S tím souvisí hledání naděje, smyslu života, nemoci, utrpení. Člověk hledá odpověď na otázku: Proč já tolik trpím, když jsem v životě nikomu nic zlého neudělal? Nemocniční kaplan může být také průvodcem v těžkém období po ztrátě blízkého člověka. Setkáváme se s lidmi, kterým umřely děti. Pacienti si často přejí čtení z Písma svatého, společnou modlitbu. Velkou posilou jim bývá přinášení svatého přijímání nemocničním kaplanem nebo akolytou z farnosti, jehož návštěvu může nemocniční kaplan zprostředkovat. Zajistíme kontakt jak na katolické kněze, tak i na duchovní z kterékoli jiné církve registrované v České republice, aby mohli přijít za nemocným.

Jak dlouho funguje služba nemocničních kaplanů v Krajské nemocnici T. Bati nebo i jinde?

Nemocniční kaplani dnes působí ve všech nemocnicích na území Zlínského kraje a jistě i ve většině nemocnic jinde v naší zemi. Kaplanská služba v KNTB byla zavedena v květnu 2014, tedy je to zhruba pět let. Původně jsme byli zaměstnanci Arcibiskupství olomouckého, ale od února roku 2019 jsme kmenovými zaměstnanci nemocnice. Tvoříme oddělení klinické a pastorační péče. Myslím, že je to vhodnější, když jsme kmenovými zaměstnanci nemocnice a když sem nepřicházíme jen jako externisté. V krajské nemocnici jsme v současné době čtyři, dva muži a dvě ženy, s různými pracovními úvazky, dohromady je to 2,85 pracovníka na plný úvazek. Já osobně pracuji z větší části pro KNTB, ale mimo to rovněž pro Městskou nemocnici s poliklinikou v Uherském Brodě. Naše služba je organizačně zařazena pod náměstkyni pro ošetřovatelskou péči. Lidé měli zažito, že kaplan je kněz ve farnosti. Není označení nemocniční „kaplan“ trochu matoucí? Snad už si na toto názvosloví začínají lidé po letech zvykat. Nikdo nevymyslel žádný vhodnější termín. Jsou nemocniční kaplani, vojenští kaplani, vězeňští kaplani. Mohou to být muži i ženy. Můžete to být i římskokatolický kněz, ale častěji, zejména v nemocnicích, jsou to laičtí pracovníci, kteří by však měli mít určité teologické vzdělání. Já například studoval teologii a filozofii ve Francii. Mohou být z různých církví. Nemocniční kaplan by měl také absolvovat speciální dvousemestrální postgraduální kurz. V naší diecézi toto studium pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci.

Jaká je vaše pracovní doba? Dovolají se na vás lidé, když to opravdu potřebují?

Vždy alespoň jeden z kaplanů je v nemocnici přítomen od pondělí do pátku od 7.30 do 16 hodin. Pacienti si nás mohou přivolat prostřednictvím zdravotnického personálu na odděleních nebo přímo mobilem. Pohotovost na mobilním telefonu na čísle 731 140 734 držíme nepřetržitě sedm dní v týdnu a 24 hodin denně, i když nejsme právě v nemocnici. Jsme schopni zprostředkovat takto pro pacienta kdykoli i návštěvu katolického kněze, pokud se například vážně zhoršil zdravotní stav nemocného a on cítí potřebu udělení svátostí. Řekl bych, že máme větší šanci sehnat i v těchto „neúředních“ hodinách kněze, než kdyby se na faru snažili sami dovolat pacientovi blízcí. A také pro kněze je jednodušší jít do prostředí, které už bylo nemocničním kaplanem o jeho návštěvě předem informováno. Chtěl bych pacienty a jejich blízké vyzvat, aby se určitě nebáli kontaktovat nemocničního kaplana. Jsme tu pro ně.

Každou sobotu slouží katolický kněz v suterénu léčebny dlouhodobě nemocných v KNTB v 15.30 hodin mši svatou. Kromě toho v neděli dopoledne přicházejí do nemocnice ještě i akolyté z farnosti. Jaká je jejich role?

Akolyté vhodně doplňují práci nemocničních kaplanů právě o nedělích. Obcházejí pacienty na odděleních, kteří o to projevili zájem, slouží jim krátkou bohoslužbou slova a přinášejí eucharistii. Akolyté od nás kaplanů dostávají v pátek přehled pacientů, kteří o návštěvu projevili zájem, s jejich rozmístěním na odděleních. Informujeme také zdravotnický personál v těchto lůžkových odděleních, že tam akolyta v neděli přijde a koho navštíví. Průměrně navštěvuje akolyta za neděli asi 8 až 10 pacientů. Může jim však většinou věnovat méně času, než nemocniční kaplan. Pacienti bývají za tyto nedělní návštěvy velmi vděční.

Co vás osobně přivedlo k této práci? Nacházíte v ní naplnění?

Pracoval jsem deset let jako pastorační pracovník v Oblastní charitě Uherský Brod a jako nemocniční kaplan pět let v uherskobrodské nemocnici. Když se objevila nabídka, jestli bych si působení ve službě nemocničního kaplana nechtěl rozšířit i na krajskou nemocnici, rád jsem toho využil. Tato práce mne opravdu těší. Cítím ji jako své poslání. Vážím si důvěry lidí, s nimiž se setkávám, oceňuji zde i pozitivní přístup ze strany vedení nemocnice.

Vojtěch Cekota, Život farností 22. 12. 2019