V krajské nemocni nabízí duchovní služby nemocniční kaplanka

Zlín – Od letošního května nabízí ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB), klinickou pastorační péči nemocniční kaplanka. Poskytuje duchovní služby nemocným na základě jejich přání nebo na žádost jejich příbuzných.

„O duchovní služby vždycky byl a je mezi našimi věřícími pacienty značný zájem. Proto jsme jim vyšli vstříc a dohodli se s kaplankou Evou Pastrňákovou. Pro mnohé nemocné, ale i pro jejich příbuzné, bývá setkání s ní velmi důležité, povzbuzující i utěšující,“ řekl ředitel KNTB Pavel Calábek.

Své služby nabízí nemocniční kaplanka zatím v lůžkovém oddělení Centra klinické gerontologie. „Právě zde mají pacienti o duchovní služby velký zájem. Postupně je budeme rozšiřovat na další oddělení. Zřejmě to bude onkologie a pak oddělení, ve kterých jsou dlouhodobě hospitalizovaní a kde klinickou pastorační péči budou nemocní vyžadovat,“ sdělila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči KNTB Zlatuše Mihalová.

Návštěvy nemocniční kaplanky jsou domlouvány na žádost pacienta, ale také ve spolupráci s jeho rodinou. „Kaplanku mohou sami kontaktovat na mobilním čísle 731 140 734 nebo o zprostředkování návštěvy požádat také naše zdravotní sestry,“ doplnila Mihalová.

Nemocniční kaplanka nabízí setkání při rozhovoru, četbě Bible a křesťanské duchovní literatury, modlitbě, slavení svátostí. Zprostředkuje také návštěvy katolického kněze, evangelického faráře nebo duchovního jakékoliv jiné registrované církve a náboženské společnosti v ČR – včetně možnosti slavení svátostí.

Pro věřící nemocné se v KNTB konají také mše svaté, a to každou sobotu v 15.30 v suterénu budovy LDN.

Tisková zpráva KNTB – 9. 5. 2014