Lukrecie a Albrecht z Valdštejna ve Štípě

Zlín-Štípa – Poutní místo Štípa u Zlína si připomene v pátek 23. května 2014 památku zakladatelů poutního kostela Narození Panny Marie. V měsíci květnu uplyne 405 let ode dne, kdy urozená Lukrecie Nekešová a Albrecht z Valdštejna spojili svůj život slavným svatebním slibem v původním poutním štípském kostelíku. Právě díky těmto manželům stojí ve Štípě krásný poutní chrám s klášterní budovou.

Na nově zbudovaném Mariánském náměstí je připraven pro návštěvníky kulturní program, který zahájí ve 14.30 žáci ZŠ Štípa. Od 15.15 štípští hasiči připravili pro děti a mládež hry za kostelem. Budou si moci vyzkoušet své hasičské dovednosti a porovnat je s ukázkou skutečného zásahu hasičů. Od 16 hodin bude před kostelem vyhrávat dechový orchestr ZUŠ Morava a v 16.30 trubači přivítají šlechtice „Valdštejna“, který na kočáře přijede pro svou nevěstu „Lukrecii“. V 17 hodin začne v kostele mše svatá, kterou celebruje slovenský biskup Mons. Josef Sečka. Po bohoslužbě zahraje všem přítomným dechová hudba z Kašavy a v 18.30 bude hasičům ze Štípy požehnáno nové zásahové vozidlo.

Od 19 do 24 hodin se Štípa připojí k akci „Noc kostelů“ s hudebně kulturním programem a možností prohlídky celého chrámu včetně věže. Do programu je ve 20.40 zařazeno rozmlouvání kartuziánského mnicha s Valdštejnem a představení knihy „Nekešové na lukovském panství“. Návštěvníci mohou rovněž zhlédnout výstavu „Odkaz Lukrecie a Albrechta z Valdštejna“ nebo se vyfotit či pohovořit s vévodou „Albrechtem“ a půvabnou „Lukrecií“.

Občerstvení je zajištěno.

Díky zbožné Lukrecii, která si přála vybudovat ve Štípě velký kostel s klášterem, a šlechetnému Albrechtovi, jenž přání své manželky splnil, můžeme ve Štípě obdivovat tento skvostný chrám. Oslavy památky Lukrecie a Albrechta, které se konají v průběhu roku 2014 na různých místech Moravy, jsou podporovány statutárním městem Zlín, Zlínským krajem, Spolkem přátel hradu Lukova a občanským sdružením Communitas Auxilium.

(lh)