Vzpoura vystrašených

Odpůrci migrantů mají přirozený strach z migrace jako takové, strach o svoje děti, o jejich budoucnost, protože migranti vytvoří menšiny, kterých se už nikdy nezbavíme, budou dělat problémy, budou chráněny mezinárodně a využívány k zasahování dovnitř státu pod pláštíkem ochrany jejich práv. – Úvaha Vlastimila Podrackého k aktuálnímu dění na serveru bigbloger.lidovky.cz.

Celý článek je zveřejněn zde.