Posted in Komentář

NICE – selhání nejen multikulturalismu

Tzv. evropské hodnoty jsou hédonického charakteru, Evropané jsou tu přece proto, aby si užívali života, nesvazovali svoji svobodu nějakou závislostí na společnosti, a už vůbec ne, aby se obětovali pro vlast, pro společnost, pro druhé lidi. Jednotlivec byl tzv. evropskými hodnotami vyzýván, aby konzumoval nejen materiální statky, ale i sexuálně nezávislý život, cestování po světě, aby se zbavoval zodpovědnosti za rodinu, obec, vlast. – Zamyšlení Vlastimila Podrackého na blogu lidovky.cz. Celý článek je dostupný ZDE.

Pokračovat ve čtení... NICE – selhání nejen multikulturalismu
Posted in Komentář

Nevyhnutelný vývoj k NWO?

Nemám na mysli Nový světový řád (NWO) jako vládu tajných společností a konspirační převzetí světové vlády, ale jako cíl vývoje, který pozorujeme – k otevřenosti světu a světovému ovlivňování domácích věcí. Je to úvaha o tom, kam kráčí vývoj západních společností, globalizace a individualizace. Starý řád uzavřených společností mizí a NWO znamená nový svět, nad jehož podstatou je zapotřebí se zamyslet jako nad alternativou žití nebo zániku. – Úvaha Vlastimila Podrackého na blogu lidovky.cz. Celý text si můžete přečíst ZDE.

Pokračovat ve čtení... Nevyhnutelný vývoj k NWO?
Posted in Komentář

Český populisticko-sluníčkářský stát

Chápu, že populističtí politici se musí stále předvádět před veřejností, co všechno pro lidi dělají. Ale lidé si také musí uvědomit, že už je na čase jim jejich sluníčkářské rozhazování peněz zarazit, protože konec konců každé takové naparování před veřejností, jak jsou neobyčejně solidární, zaplatí občané z vlastní kapsy. Ono se to politikům z cizího dobře rozdává. – Zamyšlení Vlastimila Podrackého na blogu lidovky.cz. Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Pokračovat ve čtení... Český populisticko-sluníčkářský stát
Posted in Komentář

O vlastenectví

Eskapisté nejsou zrádci národa, jsou to lidé, kteří nejsou NIKDE. Tuto prázdnotu zaplňují ideologickými vizemi. Protože nemají vztah ke společenstvu a jeho tradicím, žijí vnitřně MIMO společenstvo a plní nějaké ideologické zadání, obvykle humanitní nebo lidsko-právní. Osud národního společenstva je nezajímá, přednost dávají ideologii. Proto, když se jich zeptáte, jak si představují budoucnost s muslimskou menšinou, která zcela přirozeně přinese nesmírné problémy a střety, neodpoví, protože je osud společenstva nezajímá. – Vlastimil Podracký na blogu lidovky.cz. Celý článek si můžete…

Pokračovat ve čtení... O vlastenectví
Posted in Komentář

Stačí říct, že islám zde nechceme. Co je na tom k nepochopení?

slám se liší od všech náboženství, které známe a to nejen tím, že požaduje po věřících absolutní podřízení se islámu a jeho zákonům, ale požaduje to i od těch, kteří islám nevyznávají. Všichni se musí podřídit islámu, a kdo se nepodřídí, toho čeká persekuce, případně smrt. – Úvaha Martina Kavky na blogu iDNES. Celý článek je dostupný ZDE.

Pokračovat ve čtení... Stačí říct, že islám zde nechceme. Co je na tom k nepochopení?
Posted in Komentář

Povinné školky: Velký Bratr přichází

Jestli jste si až dosud mysleli, že prodloužení povinné školní docházky v podobě povinné mateřské školky je celkem dobrým a nevinným nápadem, který se ve skutečnosti dotkne jen malého počtu rodin, jelikož většina rodin stejně své děti do školky už posílá, pak vězte, že jste se nechali nachytat na vějičku. Je to ve skutečnosti mimořádně agresívní ukázka státní moci, která naakumulovala tak velké bohatství a sociální výdobytky, až se vymkly kontrole. – Zamyšlení Markéty Šichtařové na blogu iDnes. Celý článek…

Pokračovat ve čtení... Povinné školky: Velký Bratr přichází
Posted in Komentář

Vzpoura vystrašených

Odpůrci migrantů mají přirozený strach z migrace jako takové, strach o svoje děti, o jejich budoucnost, protože migranti vytvoří menšiny, kterých se už nikdy nezbavíme, budou dělat problémy, budou chráněny mezinárodně a využívány k zasahování dovnitř státu pod pláštíkem ochrany jejich práv. – Úvaha Vlastimila Podrackého k aktuálnímu dění na serveru bigbloger.lidovky.cz. Celý článek je zveřejněn zde.

Pokračovat ve čtení... Vzpoura vystrašených
Posted in Komentář

Řecký pád se odkládá

Nikdo nic koncepčně neřeší, stále se jen hasí následky, o příčinách nikdo vědět nic nechce, celá politická garnitura EU žije ze dne na den, od jednoho řeckého balíčku ke druhému, od jedné uprchlické lodi ke druhé. Možná to ani nepřekvapí ve společnosti, která žije ze dne na den a budoucnost ji už dávno nezajímá. – Zamyšlení Vlastimila Podrackého na serveru bigbloger.lidovky.cz Celý článek je zveřejněn ZDE.

Pokračovat ve čtení... Řecký pád se odkládá
Posted in Komentář

Evropa páchá sebevraždu

Pokud chceme bojovat, musíme mít za co. Pokud chceme, aby evropská civilizace byla vzorem ostatním, nesmí být onou směšnou vymírající a zadluženou společností bojovníků jen za svůj osobní materiální a hédonický prospěch. – Zamyšlení Vlastimila Podrackého na blogu lidovky.cz. Celý článek je přístupný ZDE.

Pokračovat ve čtení... Evropa páchá sebevraždu
Posted in Komentář

Každá nekontrolovaná moc se zneužije

Co to máme za ústavu, že si soudci a poslanci rozhodují o svých platech sami? Jediným omezením je vztek veřejnosti. To se už naprosto vytratil princip, že odměna má být za práci a tu musí posuzovat ten, pro kterého je práce vykonána? – Zamyšlení Vlastimila Podrackého na blogu lidovky.cz. Celý článek ke zveřejněn zde. (…) Vztek veřejnosti je velmi nebezpečný. Každá svévole na úkor státních financí vede lidi k dalšímu vnitřnímu „odloučení“ od společnosti, k nezájmu, k emotivním reakcím a sobectví….

Pokračovat ve čtení... Každá nekontrolovaná moc se zneužije