Petr Robejšek: Společnost – diagnóza a řešení

V posledních dvou a půl letech jsem hodně přemýšlel a psal o povaze současné krize a hlavně o tom, co může každý z nás okamžitě udělat pro její překonání. Moje myšlenky jsou dostupné jako poměrně rozsáhlé texty a podcasty. Teď jsou v dispozici i ve „filmové podobě“. Jsem velmi zavázán společenství Vzájemná úcta, které převedlo zhuštěnou verzi mých návrhů do krátkého, 18 minutového videa. Já jsem dal k dispozici text, oni příjemné hlasy, které ho namluvily vyhráli si s grafikou a střihem a umístili jej na sociálních sítích. Petr Robejšek