Poutní místo Štípa u Zlína ožije hlavní poutí

V kronikách je zaznamenáno, že roku 1391 obdaroval Ješek ze Šternberka štípský kostel. Je tedy pravděpodobné, že poutě k zázračné madoně do Štípy byly rozšířené již ve 14. století. Nejinak tomu bude i v letošním roce, na který připadá výročí 630 let od první písemné zmínky o Štípě.

Hlavní pouť se bude slavit o víkendu 4. a 5. září.

Kromě duchovního programu v poutním kostele vystoupí v neděli na Mariánském náměstí dechová hudba Miklovci. Po celou dobu konání pouti bude možno navštívit nové zázemí pro poutníky, které vzniklo přestavbou bývalé hospodářské budovy.