Koledníci letos nemohli přinést kasičky k lidem, ale lidé museli sami vyrazit ke kasičkám

Tečovice – Částka 11 450 korun – tolik peněz napočítali letos organizátoři Tříkrálové sbírky v Tečovicích po rozpečetění pěti pokladniček. Ty byly v tomto roce kvůli protikoronavirovým hygienickým opatřením pouze rozmístěny ve dnech 22. a 23. ledna na pěti veřejných místech v Tečovicích, aby tam měli možnost obyvatelé obce své příspěvky na charitu sami přinést.

Kvůli vládním omezením, která mají snížit riziko šíření nemoci covid-19, nemohli v roce 2021 tříkráloví koledníci obcházet obyvatele obce dům od domu. Stali se z nich pouze mlčenliví strážci pokladniček, které byly umístěny na několika veřejně přístupných místech v Tečovicích. V pátek 22. ledna se takto „koledovalo“ hodinu před obchodem, v sobotu 23. ledna se pokladničky objevily znovu před obchodem a také u obecního úřadu, u bytovek, za humny a u kostela. Bylo na iniciativě každého obyvatele obce, který chtěl přispět na charitativní účely, aby vyšel ze svého příbytku a se svým peněžním příspěvkem přišel ve stanovený čas k některé z pokladniček.

„O sbírce a termínech umístění pokladniček jsme informovali obyvatele prostřednictvím letáčků. Do schránek většiny domů v obci jsme předem roznesli také tříkrálové kapesní kalendáříky a hygienicky balený cukr s logem sbírky,“ uvedla koordinátorka tečovického koledování Olga Šuranská.

Po rozpečetění pokladniček za účasti zástupců Charity Zlín v prostorách Obecního úřadu Tečovice se ukázalo, že se takto v obci vybralo 11 450 korun. Je to přibližně třetina z částky, kterou obyvatelé Tečovic vložili do pokladniček vloni, když koledníci obcházeli celou obec a koledovali dům od domu. „Všem dárcům, kteří si našli cestu k tříkrálovým kasičkám i za letošních ztížených okolností, jsme za jejich příspěvek velmi vděčni,“ zdůraznila Olga Šuranská. Peníze Charitě mohli ale lidé posílat i z pohodlí svých domovů prostřednictvím dárcovských SMS, převodem finanční částky na bankovní účet sbírky nebo prostřednictvím tzv. online kasičky na internetových stránkách sbírky. Online kasička bude v provozu až do konce dubna, bankovní účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, je k dispozici celoročně a lze využít též platbu kartou.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Výtěžek Tříkrálové sbírky z Tečovic se stává součástí výnosu sbírky Charity Zlín. Letos je plánováno následující lokální využití získaných prostředků:

  • přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci, primárně na Zlínsku,
  • podpora Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice,
  • pořízení průmyslových odvlhčovačů pro potřebné lidi na Zlínsku,
  • letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou SMA a dystrofiemi.  

Nakonec ještě srovnání – vloni vynesla Tříkrálová sbírka v Tečovicích částku 33 139 korun, v roce 2019 to bylo 31 307 Kč, v roce 2018 to bylo 29 595 Kč, v roce 2017 činil výnos sbírky 23 795 Kč a v roce 2016 se vybralo 21 209 Kč. 

(vc)