Všichni musíme spolupracovat, aby mohl Bůh dělat velké věci

Rozhovor se zlínským farářem a děkanem P. Ivanem Fišarem předtím, než na začátku července 2018 předal vedení farnosti svému nástupci a přijal ve farnosti sv. Filipa a Jakuba roli výpomocného duchovního.

Otče Ivane, budete nadále působit ve farnosti sv. Filipa a Jakuba jako výpomocný duchovní. Jak tuto změnu vnímáte?

Podstatné je, že jsem knězem. Jaký úkol mi biskup svěří nebo kam mne pošle, tomu jsem připraven vyjít vstříc a být k dispozici. Ve Zlíně působím dvanáct let, bylo to mé nejdelší působiště. O možné změně se hovořilo už asi dva roky. Farníci musí počítat s tím, že se kněží nebo jejich funkce čas od času mění, jak to diecéze potřebuje. Jako výpomocný duchovní budu osvobozen od určité zodpovědnosti, kterou jsem měl jako farář a děkan. Vím, že Bůh chce na každém místě a v každé pozici nebo životní situaci mé dobro.

Vaše působení ve službě zlínského faráře a děkana nedávno přerušilo na několik týdnů náhlé onemocnění, pobyt v nemocnici a v lázních. Bylo snadné se s tím smířit?

Bůh dokáže využít i různých negativních skutečností pro naše dobro. Přišla nemoc, bylo třeba ji přijmout. Nemyslím si, že by si člověk zápal plic způsobil nějakým svým vlastním přičiněním či opomenutím.

Pocházíte z Olomouce a jako kněz jste během svého života působil postupně ve farnostech Bílovec, Vrbno pod Pradědem, Ostrava-Mariánské Hory, Rajnochovice, Lidečko. Je Zlín v něčem odlišný?

Každá farnost je jiná a nedá se říct, jestli lepší nebo horší. Kdekoli jsem byl, byl jsem tam rád. Rád vzpomínám na všechna svá působiště. Je třeba, aby kněz přijal realitu, do které je postaven, a snažil se v ní být lidem k dispozici.

Ze Zlína neodcházíte, budeme se s vámi nadále setkávat, jen rozsah vašich úkolů se trochu změní. Jak by měli na tuto skutečnost farníci reagovat?

S novým farářem by měli budovat jednotu. Jsme služebníci Boží. Bůh to s námi myslí dobře. Všichni bychom měli spolupracovat, aby se Boží záměry mohly uskutečňovat a aby zde Bůh mohl dělat velké věci. Jako farnost jsme zodpovědní nejen za sebe, ale za celé toto město.

Vojtěch Cekota – Život farností 1. 7. 2018