Otec Josef Šupa vzpomínal ve Zlíně na své životní osudy

Zlín – Poučnou formu trávení části nedělního odpoledne 15. dubna si vybraly asi čtyři desítky farníků ze Zlína i vzdálenějších míst, kteří přišli do klášterní budovy Regina na besedu s Mons. ThDr. Josefem Šupou. Osmdesátiletý kněz, který se narodil v Mutěnicích a přes šedesát roků žije ve Spojených státech amerických, hovořil o svých nevšedních životních osudech a odpovídal na dotazy posluchačů.

„Dostalo se mi velké milosti, že mi Pán Bůh pomohl přejít přes hranice,“ řekl otec Šupa posluchačům. Poměrně narychlo, když už po něm šla Státní bezpečnost, v červnu 1957 utekl s kamarády Petrem Esterkou a Vladimírem Syrovátkou poblíž Mikulova přes železnou oponu do Rakouska. „Už tam tehdy byly dráty a minová pole. V noci jsme se plížili k hranicím. Sypali jsme za sebou pepř, aby nás nemohli sledovat psi pohraničníků,“ popisoval dramatické chvíle, které prožíval, když mu bylo dvacet let. Měli štěstí, že zrovna vyšel měsíc, takže v jeho bledé záři uviděli a mohli přeskočit první tenký, asi signální drát. Potom si prostříhali malý otvor v prvním plotě. Když zdolávali druhý plot s vodičem pod elektrickým napětím, přestřižený drát spadl na zem a zapálil trávu. Ve vzduchu se objevily signální rakety. Přesto se jim podařilo ještě před příjezdem Pohraniční stráže překročit přes čáru a dostat se do Rakouska. „Dozvěděli jsme se, že to ve stejném úseku zkoušelo asi třicet lidí a jen nám třem se útěk do ciziny podařil,“ dodal otec Šupa.

Mons. Josef Šupa strávil 16 měsíců v uprchlickém táboře, potom se dostal do Ameriky. Pracoval v továrně na foukané sklo, sloužil v americké armádě. Později v Římě vystudoval na kněze. Působil v armádě jako vojenský kaplan u letectva. Začátkem 90. let byl po dobu jednoho roku poradcem ministra obrany Antonína Baudyše a zakládal v naší armádě oddělení humanitární služby.

Během téměř dvouhodinové besedy odpověděl česko-americký kněz na celou řadu otázek přítomných. Hovořilo se o životě katolíků a náboženském složení společnosti v USA, o náletech v Sýrii, migraci z Mexika do Spojených států, o obavách obyvatel z expanze islámu na evropském kontinentu nebo také o vlivu některých miliardářů na média a prosazování určitých utopických globalistických myšlenek.

Na závěr otec Šupa připustil, že má sice v Americe řadu dobrých přátel, ale že ho to v poslední době z důvodu mezilidských a rodinných vztahů táhne více do Česka.

Vojtěch Cekota, Život farností č. 9/2018