V klášterní budově začal pastorační kurz

Mší svatou v kapli klášterní budovy Regina ve Zlíně začal v sobotu 23. září 2017 půlroční kurz pastoračních pomocníků. Účastní se jej zhruba šest desítek farníků ze Zlína i dalších obcí všech věkových kategorií kromě malých dětí. Kurz je rozvržen do 14 sobot a má být zakončen předáváním diplomů v polovině března.

„Pastorační kurz má připravit laiky odborně i duchovně k aktivní práci ve farnostech,“ řekl účastníkům při zahájení v sobotu 23. září zlínský děkan P. Ivan Fišar. Naznačil, že by si přál, aby absolventi kurzu poněkud rozvířili stojaté vody ve farnostech.

Účastníky kurzu pastoračních pomocníků čeká během jedenácti výukových sobot 66 hodin přednášek. Jedna sobota bude věnována duchovní obnově, jedna závěrečnému testu a jedna bude slavnostní s předáváním diplomů.

Učební plán kurzu je následující:

 • 4 hod. Kredo; základní pravdy víry
 • 4 hod. Evangelizace, nová evangelizace, rozhovor o víře
 • 4 hod. Morálka
 • 4 hod. Duchovní život
 • 5 hod. Eucharistie, liturgická praxe
 • 1 hod. Téma pro akolyty přinášející nebo rozdávající sv. přijímání
 • 3 hod. Liturgie. Svátost křtu a biřmování
 • 3 hod. Svátost smíření a pomazání nemocných
 • 3 hod. Svátost manželství a kněžství
 • 2 hod. Úvod do Bible (literární druhy, obtížné kapitoly)
 • 6 hod. Starý Zákon a Nový Zákon
 • 2 hod. Praktická práce s Biblí
 • 4 hod. Vedení společenství
 • 6 hod. Církev, (vznik, poslání, ekumenismus, církevní dokumenty)
 • 3 hod. Islám, světová nekřesťanská náboženství; sekty
 • 4 hod. Církevní právo
 • 6 hod. Ožehavé otázky církevních dějin u nás i ve světě
 • 6 hod. Duchovní obnova

Po skončení bohoslužby se účastníci přesunuli do sálu v 1. poschodí kláštera, aby si vyslechli první dvě přednášky na téma základních pravd víry. Ujal se jich zlínský novokněz P. Jan Berka. Během dalších sobot se za přednáškovým stolem vystřídají ještě tito další kněží: P. Arnošt Červinka, P. Pavel Glogar, P. Milan Palkovič, P. Michal Šálek, P. Václav Fojtík, P. Michal Zahálka, P. Josef Zelinka, P. Miroslav Jáně, P. Pavel Macura, P. Martin Vévoda a opět P. Ivan Fišar. Duchovní obnovu 9. prosince povede P. Vojtěch Šíma.

Kurz bude probíhat o vybraných sobotách vždy od 8 do 13.15 hodin. Od 7.15 hodin bude v klášterní kapli před začátkem výuky vždy sloužena také mše svatá.

K získání diplomu je nutná účast nejméně na deseti setkáních. Kdo se nezúčastní zkušebního testu, ale bude pravidelně navštěvovat přednášky, může obdržet „osvědčení“ o absolvování kurzu.

(vc)