Vánoční zamyšlení Vlastimila Podrackého

Vývoj v Polsku a Maďarsku už dávno upozorňoval, že EU dělá něco špatně. Kdyby EU vlády těchto zemí neostrakizovala, nedělala z nich nacionalisty a fašisty, určitě by přišla na to, co dělá špatně. Ale EU establishment to nechce vidět dodnes. – Vlastimil Podracký v blogu lidovky.cz.

Celý vývoj se odehrává na pozadí těchto hlavních a podstatných ohrožení naší civilizace:

  1. Fyzická dekadence evropských etnik – vymírání a snižování tělesné zdatnosti.
  2. Přelidnění a bída zaostalého světa.
  3. Globální změny klimatu mající za důsledek krizové změny biologických systémů.
  4. Zhoubná politika.

Státy už ztrácejí pravomoci nad svým vnitřním prostorem, moc přebírá buď administrativa EU, nebo globální oligarchové pomocí placených organizací využívajících otevřených hranic a svobody ve vnitřním prostoru. Sdělovací prostředky jsou daleko více v rukou mimostátních organizací globalistického charakteru než v rukou občanských subjektů a proto většinu nezávislých informací lze najít jen ve svobodném prostoru internetu. Se slábnutím státu slábne demokratické rozhodování občanů, které je už dříve narušeno fenoménem „odloučení“ – nezájmem o veřejné věci. Cizí vláda se projevuje především v hájení globalismu v ideové oblasti a v hájení zájmů globálních oligarchů.

Celý článek je zveřejněn ZDE.