Štípa se připravuje na návštěvu nuncia i na koncert

Několik významných akcí nyní připravují a plánují ve Štípě u Zlína. První z nadcházejících událostí se bude konat 20. června, kdy v 15 hodin arcibiskup Jan Graubner požehná nově opravenou lázeňskou kapli sv. Marie Magdalény. Další akcí, kterou ve Štípě připravují, se vztahuje k nadcházejícímu 250. výročí od posvěcení poutního kostela, které připadá na 7. července.

První z nadcházejících událostí se bude konat 20. června, kdy v 15 hodin arcibiskup Jan Graubner požehná nově opravenou lázeňskou kapli sv. Marie Magdalény. Nenápadná stavba, která byla v minulých týdnech opravena, se nachází v Kostelci u lázní v blízkosti cyklostezky vedoucí do Štípy. Po slavnostním žehnání se pak vydají poutníci i sám arcibiskup na pěší pouť do štípského kostela, kde pak bude v 17 hodin sloužena mše svatá.

Další akcí, kterou ve Štípě připravují, se vztahuje k nadcházejícímu 250. výročí od posvěcení poutního kostela, které připadá na 7. července. Toto výročí si ve Štípě připomenou 28. června v 15 hodin koncertem Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. „Poutní místo Štípa je oficiální zastávkou evropské poutní stezky, která u nás v kraji spojuje významná poutní místa jako Velehrad, Svatý Hostýn a Hradišťan nás po části této poutní stezky provede hudební formou,“ sděluje štípský farář P. František Sedláček.

Významné jubileum přijede slavit také vzácný host – apoštolský nuncius, vyslanec Vatikánu v České republice Mons. Giuseppe Leanza, který bude 6. července v 10.30 předsedat slavnostní bohoslužbě. „Mnoho poutníků říká, že štípský kostel jim připomíná kostely v Itálii, a mají pravdu, protože na výstavbě se podíleli italští řemeslníci. Věříme, že se panu nunciovi, který pochází z Itálie, bude u nás líbit,“ doplňuje místní kněz.

(lh)