Evropa páchá sebevraždu

Pokud chceme bojovat, musíme mít za co. Pokud chceme, aby evropská civilizace byla vzorem ostatním, nesmí být onou směšnou vymírající a zadluženou společností bojovníků jen za svůj osobní materiální a hédonický prospěch. – Zamyšlení Vlastimila Podrackého na blogu lidovky.cz.

Celý článek je přístupný ZDE.