Bratr Šimon hovořil o současném krvavém pronásledování křesťanů

Zajímavou přednášku o pronásledování křesťanů v některých muslimských zemích uspořádala zlínská pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie ve čtvrtek 8. ledna 2015 v přednáškovém sále klášterní budovy Regina. Téma pronásledování křesťanů je v poslední době velmi aktuální.

Na veřejnosti vystupuje pod pseudonymem „bratr Šimon“. To proto, aby si na ambasádách některých rizikových zemí nezavřel cestu k možnosti získat do nich na své skutečné jméno vstupní vízum. Protože informace, které v těchto zemích zblízka získává a o které se potom dělí s posluchači doma, jsou mnohdy děsivé a v očích západního světa těmto režimům dobré jméno určitě nevytvářejí.

Bratr Šimon je místopředseda občanského sdružení Pomoc pronásledované církvi, které má sídlo v Jindřichově Hradci. Spolu s dalšími aktivisty monitoruje už čtrnáct let situaci v zemích, v nichž dochází k největšímu pronásledování křesťanů, a snaží se jim pomáhat. Sdružení spolupracuje s mezinárodní misijní organizací International Christian Association (ICA). Na téma pronásledování křesťanů ve světě hovořil bratr Šimon také na besedě, kterou uspořádala zlínská pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie ve čtvrtek 8. ledna 2015 v přednáškovém sále klášterní budovy Regina.

Řeč byla zejména o Sýrii, Iráku, území ovládaném Islámským státem (ISIS), o Eritreji, Nigérii, kde věrní křesťané i v dnešní době ve velkém počtu přicházejí pro svou víru o majetek i o život. Není to nic až tak překvapivého, Kristus na pronásledování své učedníky připravoval: „Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno… a někteří z vás budou zabiti“ (Lk 21,12.16).

Bojovníci ISIS chodí podle bratra Šimona dům od domu a označují arabským písmenem „n“ stavby, ve kterých žijí křesťané. Ti mají možnost buď uprchnout, nebo jsou vyvražděni, případně jsou podrobeni muslimské nadvládě a musí platit zvláštní daň. Bratr Šimon popisoval otřesné případy uřezávání hlav křesťanům v Nigérii příslušníky hnutí Boko Haram a zmiňoval i konkrétní zážitek šestadvacetileté Moniky, která s prořízlým hrdlem toto řádění jakoby zázrakem přežila…

„Pronásledování je nepředstavitelně kruté. Lze tomu porozumět jen z hlediska věčnosti,“ zdůraznil bratr Šimon.

Co je příčinou tak velké nenávisti vůči křesťanům na mnoha místech světa? Bratr Šimon řekl: „Znám mnoho muslimů, dokonce jsme u nich i bydleli. Jsou to lidé přívětiví a velmi pohostinní. Když však do jejich vesnice přijde někdo, kdo jim začne vymývat mozky a říkat, že aby byli skutečnými muslimy, musí bezvěrce (=nemuslimy) likvidovat, najednou začnou útočit na ostatní, podle nich bezvěrce. Bezpochyby je to součást islámu, který to má v sobě zakotveno. Problémem dnešního světa, Evropy, je to, že pro takzvanou politickou korektnost se politici tyto věci obávají říci.“

O aktivitách sdružení Pomoc pronásledované církvi se dozvědí zájemci více na internetových stránkách www.hlas-mucedniku.cz.

(vc) – 8. 1. 2015. Napsáno pro časopis Život farností.