Bude referendum o hazardu. Farnosti mlčí

Historicky poprvé se ve Zlíně uskuteční v pátek 23. ledna 2014 celoměstské místní referendum. Je to všelidové hlasování, které má některé společné znaky s volbami. Zatímco však před volbami býváme ve farnostech svědky čtení zvláštních pastýřských listů a nechybějí ani články ve farním časopise, nyní farnosti mlčí.

Nechci tvrdit nepravdu. Nemohl jsem být na všech mších ve všech kostelech na území Zlína, nemohu proto vyloučit, že by někde o referendu byla řeč a že by duchovní otcové dali najevo svůj názor a poskytli farníkům radu, jak se mají zachovat. V časopise Život farností jsem ale nenašel na toto téma ani řádku. Nic zatím nezaznělo ani v ohláškách po bohoslužbách, kterých jsem se zúčastnil já nebo členové mojí rodiny.

Je to zajímavé. Před volbami bývají duchovní pastýři aktivnější a vtloukají svým ovečkám do hlavy, že odpovědný křesťan by měl volit.

Podrobnější informace o blížícím se referendu lze najít na internetových stránkách www.zlinbezhazardu.cz. Otázka, na kterou budou moci účastníci referenda odpovědět, je formulována poměrně komplikovaně:

„Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín zakázalo provozování loterií a sázkových her uvedených v §2 písm. e), g), i), j), l), m) a n) a § 50, odst. 3, zákona o loteriích a jiných podobných hrách, to jest, zejména výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů, lokálních i centrálních loterijních systémů a jiných obdobných přístrojů, na celém svém území?”

Účastníci hlasování, tedy tzv. oprávněné osoby (každý, kdo je oprávněn volit zastupitelstvo města), označí na hlasovacím lístku, který dostanou až ve hlasovací místnosti, křížkem v příslušném políčku jednu z odpovědí ANO/NE.

Hledal jsem nějaké stanovisko k referendu i na webu KDU-ČSL. Našel jsem na internetových stránkách spolecneprozlin.cz jen dva příspěvky, už zřejmě z loňského roku. Kandidát do zastupitelstva Michal Pernička (Zlín 21) v článku O hazardu ve Zlíně bez emocí dochází k závěru, že by v referendu hlasoval proti plošnému zákazu hracích přístrojů. Druhý text Vyjádření k regulaci hazardu ve Zlíně nemá konkrétního autora. Koalice KDU-ČSL + Z21 se v něm mimo jiné dožaduje „komplexního a efektivního řešení problematiky hazardu“ a v závěru prohlašuje: „Zavazujeme se, že podpoříme kroky vedoucí k další regulaci hazardu.“ Ale to bylo ještě před podzimními volbami.

Problémem místních referend, pokud se je už někde podaří po velmi pracném získání nemalého množství předepsaných podpisů vyhlásit, je to, že pro jejich platnost zákon vyžaduje účast nejméně 35 procent oprávněných osob. Možná by proto bylo dobré lidem říci i v prostředí farností, jestli by křesťan měl platnost tohoto prvního zlínského referenda svou účastí podpořit, nebo ne.

Já si myslím, že ano.

(vc) – 17. 1. 2015