Charlie a úpadek evropské civilizace

Odloučení od přirozeného společenstva rodiny a národa, ztráta kolektivních ctností – věrnosti, jednoty, sounáležitosti atd. a přijetí ideálů kosmopolitismu a multikulturalismu jako vůdčích a podstatných, je právě oním krokem do kruhu zániku. – Zamyšlení Vlastimila Podrackého

Celý článek je zveřejněn zde.