Štípa bude slavit hlavní pouť

Jako již po mnoho staletí i letos zažije poutní místo Štípa u Zlína první víkend v září nápor mnoha poutníků a návštěvníků – bude se totiž konat hlavní pouť. Duchovní program v poutním chrámu Narození Panny Marie začíná již v sobotu 6. září 2014 ve 13.30 mší svatou pro děti a mládež s následným zábavným programem pro děti.

Sobotní program pokračuje v 17 hodin poutní mší a na 18. hodinu je naplánován koncert Ars Animae.

V neděli 7. září budou mše svaté slouženy v 7.00, 8.15, 9.30 a slavnostní mše svatá v 11.00. Mši v 11 hodin celebruje P. Josef Jančář, OCarm. V 15 hodin bude svátostné požehnání a rozloučení s poutníky.

Jako loni, tak i letos projde obcí průvod dechové hudby s mažoretkami s několika zastávkami v obci. Začíná v 9 hodin u restaurace „U Komendů“. V minulém roce bylo možno plně využít krásného prostoru nové Mariánské náměstí. Zde ve 12.15 dechová hudba Miklovci společně s mažoretkami svůj průvod zakončí. Od 14 do 15 hodin a od 16 do 17 hodin pak bude dechová hudba hrát přímo na Mariánském náměstí.

(lh)