Pán Ježíš padá pod křížem poprvé

Třetí zastavení.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, neboť jsi svým křížem vykoupil svět…

Křížová cesta v blízkosti poutního kostela Nanebevzetí P. Marie ve Vilémově u Šluknova.

Neděle 10. srpna 2014.

Křížová cesta ve Vilémově.

Detail.

Detail 3. zastavení křížové cesty ve Vilémově.

Bez komentáře.

(vc) – 10. 8. 2014