Ve Zlíně začal fungovat domácí hospic

Most k domovu – tak se nazývá domácí hospic, který od dubna 2014 provozuje ve Zlíně Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu, s. r. o. Odbornou garantkou lékařské péče o pacienty, kteří chtějí umřít v domácím prostředí, je Eva Hegmonová. O nabídce svých služeb informovali zástupci domácího hospice novináře na tiskové konferenci 9. června 2014.

Péčí o nevyléčitelně nemocné pacienty se zabývá paliativní medicína. Jejím smyslem je zmírnit utrpení pacienta v poslední fázi jeho života, kdy již byly vyčerpány všechny dostupné prostředky moderní medicíny. Posláním domácího hospice Most k domovu Zlín je pomoci zvládnout toto náročné období a umožnit klientovi strávit poslední chvíle života v jeho sociálním prostředí, v kruhu blízkých.

Bližší podrobnosti o službách domácího hospice nejsou zájemci na internetových stránkách www.centrumlb.cz.

Domácí hospic Zlín

Na snímku zleva lékařky domácího hospice: Alena Kočendová, Eva Hegmonová, Barbora Melicharová