Proč není na sídlišti na Nový rok mše v 8 hodin?

Možná to už někdo někdy vysvětloval. Není to novinka, ale na zlínském sídlišti Jižní Svahy již víceletá tradice. O slavnosti Matky Boží Panny Marie, tedy na Nový rok 1. ledna, platí v kostele na Jižních Svazích nedělní pořad bohoslužeb s jednou výjimkou. Je zrušena mše sv. v 8 hodin. Mrzí mě to.

Nedělní mše v 8 hodin v novém kostele na sídlišti má také svou tradici. I svůj okruh víceméně pravidelných návštěvníků. Kostel jimi bývá přiměřeně zaplněn. Nikdo se netlačí, ale zbývá zde zpravidla už jen pár volných míst k sezení.

Jsem přesvědčen, že větší část těchto lidí by ráda přišla na „svou“ mši svatou v 8 hodin i na Nový rok 1. ledna. Ale v tento den „osmá“ mše není.

Zlé jazyky říkají, že salesiánským kněžím se na Nový rok prostě nechce vstávat, když předchozí noci statečně slavili Silvestra a příchod nového roku. Řekl bych, že je to spíše pomluva a že by naši kněží ochotně probděli třeba celou noc, kdyby toho bylo nezbytně zapotřebí pro spásu nesmrtelných duší. Ranní „osmá“ mše rozhodně takovou nezbytností není, i když je 1. ledna liturgická slavnost s církevně nařízenou povinnou účastí na bohoslužbě. Komu vyhovuje časnější hodina, ten nakonec může sjet z Jižních Svahů trolejbusem na mši svatou, která je sloužena už v 7 hodin v dolním kostele sv. Filipa a Jakuba (bylo tam letos dost lidí). Nebo si holt musí počkat na mši u salesiánů v 10 hodin. Když na ni přijde s mírným časovým předstihem, tak určitě najde i místo k sezení. Koneckonců ještě jsou na Jižních Svazích slouženy mše v 11.30 a ve 20.30 hodin. Dalo by se spravedlivě říct, že kapacita je dostatečná a že je nabídka pořád ještě větší než poptávka. V mnoha jiných farnostech mají o svátcích jen jedinou mši a kněz se neptá, v kolik hodin by milým farníkům nejlépe vyhovovala. Někde nemají mši žádnou. Tak na co bychom si měli ve Zlíně stěžovat?

Přesto si myslím, že kdyby si jeden kněz přece jen přivstal a „osmá“ mše na Nový rok na Jižních Svazích sloužena byla, že by kostel nebyl prázdný a že by se v něm sešla většina z těch, kteří sem přicházejí každou neděli. Když je ten zasvěcený svátek…

(vc) – 1. 1. 2014