Případ faráře Půčka

Nedašov – Zajímáte se o novodobou historii Valašska nebo celého Zlínského kraje? Potom by vám určitě neměla ujít nově vydaná monografie návojenského novokněze Petra Káni (* 1985), jejímž podkladem je autorova diplomová práce z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.

Knížka „Případ faráře Půčka“, jejíž součástí je rovněž studie Jitky Jonové mapující situaci katolické církve v Československu v letech 1945-1950, poprvé podrobně a s nezbytnou odbornou erudicí popisuje v souvislostech pochmurnou událost, ke které došlo v Nedašově na jižním Valašsku v lednu 1949. Komando Státní bezpečnosti a Sboru národní bezpečnosti z několika okresů s použitím hrubého fyzického násilí vyslýchalo v noci z 21. na 22. ledna zdejší obyvatele, kteří předtím napadli vyšetřovatele StB Josefa Gotzmanna, když na faře skončil výslech místního faráře Františka Půčka.

Událost, na kterou si postižení nesli traumatizující vzpomínky po celý život, byla po roce 1989 již několikrát útržkovitě popisována v médiích. Petr Káňa však nyní šel i do archivů a vyšetřovacích protokolů a soudních spisů a přibližuje smutnou událost ve všech souvislostech, které umožňují dochované písemné dokumenty i zachycené přímé svědecké výpovědi pamětníků. Přitom jako příslušník mladší generace, který už nemá osobní zkušenost s totalitním režimem, zachovává od události přiměřený emoční odstup.

Novokněz Petr Káňa sloužil na konci června 2012 v nedašovském kostele svou první mši svatou. Těžko by si pro svou diplomovou práci na ukončení studia CMTF mohl najít sobě bližší, zajímavější a dosud podrobně nezpracované téma. Nyní působí jako kaplan v Šumperku. Celý svůj život prožil v nedašovské farnosti v sousední přifařené obci Návojná. S řadou mužů, postižených v roce 1949 v souvislosti s případem Půček krutými výslechy nebo i vězněním, se osobně potkával.

Vázaná knížka Případ faráře Půčka má 95 stran textu a 24 stran obrazových příloh. Za finanční podpory Zlínského kraje ji vydal Jiří Polach. Za cenu 150 korun lze tuto publikaci koupit na farních úřadech v Nedašově, Brumově-Bylnici nebo Valašských Kloboukách, případně objednat na adrese Ateliér Káňa, Návojná 64, 763 32 Nedašov.

(vc)