Vatikán zaujal stanovisko k otci Antonínovi na Ukrajině

Za provokaci ve vztahu k církevní autoritě poškozující celou katolickou církev označila Kongregace pro nauku víry jednání čtyř řeholníků vyloučených z baziliánského řádu sv. Josafata, kteří se svévolně prohlásili za biskupy ukrajinské řeckokatolické církve. Nóta vatikánského úřadu se týká dvou Čechů, o. Eliáše Dohnala a Metoděje R. Špiříka… Dokument vyzývá věřící, aby se nepřipojovali k této skupině, která je z právního hlediska mimo církevní společenství, a vybízí k modlitbě za členy této skupiny, aby přiznali své pochybení a vrátili se k plnému společenství katolické církve. (Z vysílání Vatikánského rozhlasu.)

Svatý stolec ke kauze údajných řeckokatolických biskupů

(Plné znění zprávy, kterou odvysílala v pátek 30. března 2012 česká sekce Vatikánského rozhlasu.)

2. 4. 2012: Další informace na stránkách České biskupské konference.