Zemřel P. Karel Tinka

Při dnešní ranní mši svaté v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy bylo oznámeno, že v úterý 20. prosince 2011 ve večerních hodinách zemřel dlouholetý zlínský kněz P. Karel Tinka, SDB. Bylo mu 91 let. Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí. Odměň svého služebníka, Pane, za všechno dobré, co pro nás během svého požehnaného života vykonal.

Otec Karel Tinka se narodil na Ukrajině a ještě jako dítě se se svými rodiči přestěhoval na Moravu. Zde se ve třicátých letech minulého století seznámil jako středoškolák se salesiánským dílem+ a po ročním noviciátě složil první sliby na Slovensku. Teologii dostudoval v Ostravě a v roce 1947 byl v Oseku u Duchcova vysvěcen. V padesátých letech byl komunistickým režimem pronásledován, sloužil u takzvaných černých baronů neboli vojenského pomocného technického praporu (PTP). Po absolvování vojenské služby pracoval jako zedník a v roce 1956 byl na čtyři roky uvězněn ve Valdicích. Po propuštění se vyučil elektrikářem a pracoval jako elektromontér. Na konci šedesátých let byl na zlínském farním úřadě zaměstnán jako tajemník a údržbář. Po revoluci se v devadesátých letech vrátil ke svému povolání a zůstal ve Zlíně, který jako jednu z největších farností převzali právě salesiáni. (Zdroj: Zlínský deník 13. 2. 2010)

V roce 1998 byla P. Karlu Tinkovi udělena Cena města Zlína. Cena mu byla udělena za celoživotní obětavou práci při výchově mládeže v duchu křesťanských mravních ideálů, které svým statečným postojem navzdory pronásledování totalitním režimem vždy zastával. Stal se tak mravní a společenskou autoritou.

Se zemřelým se rozloučíme v úterý 27. prosince 2011

  • chvílí tiché modlitby a osobního poděkování v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, kde bude rakev vystavena od 8 do 10.30 hod.
  • a při mši svaté v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně-Jižních Svazích od 12 hodin.

Parte