Čeští biskupové vrazili lidovcům nůž do zad

Jakoby závan z časů mírového hnutí katolického duchovenstva Pacem in terris jsem pocítil, když jsem si v posledním Katolickém týdeníku (č. 31/2011) přečetl na straně 2 krátký článek Reakce ČBK na článek KT č. 30: Biskupové proti zneužívání reformy. Končí větou jakoby vystřiženou z Katolických novin někdy v 70. letech minulého století: „Česká biskupská konference si je plně vědoma přínosu, který tato reforma našemu zdravotnictví přináší, a zároveň oceňuje práci ministra zdravotnictví.“

Biskupové si v tomto článečku „dovolili upřesnit“ prohlášení předsedy Rady pro bioetiku biskupa Vojtěcha Cikrleho, které bylo uveřejněno na webu ČBK 15. července 2011. Toto prohlášení už mezitím z přehledu zpráv tiskového servisu ČBK na webu zmizelo a je dostupné jen přes odkaz u zmíněného upřesnění.

Ve stejném Katolickém týdeníku se nachází ještě jedno prohlášení českých biskupů podobného stylu: „ČBK velmi oceňuje úsilí Nečasovy vlády o částečné narovnání vztahu mezi státem a církví. Všechny body, ke kterým se vláda v této záležitosti zavázala, byly splněny a jednání pokračují podle časového harmonogramu.“

Z obou článků to jednoznačně nevyplývá, ale možná následující souvislost leckterého čtenáře napadne. Jako by totiž biskupové vládě vzkazovali: Vraťte nám církevní majetek, jednejte o narovnání vztahu mezi státem a církví, a my vás budeme přímo podporovat! A řekneme, že každý, kdo kritizuje například zdravotnickou reformu Leoše Hegera, je proti církvi…

Nevím, jak jsou z posledního „upřesnění“ českých biskupů nadšeni katolíci, kteří jsou (zcela legitimně) příznivci nyní nevládnoucích stran a hnutí, od nichž registrujeme k „reformám“ současné vlády spoustu výhrad. Neměli by honem vstoupit do ODS nebo TOP 09, aby byli v jednotě s názorem katolických biskupů? A neměli by s jakoukoli kritikou vládních „reforem“ jako dobří katolíci okamžitě přestat?

Doplnění prohlášení Rady pro bioetiku ČBK z 22. července 2011, ze kterého vychází výše citovaný článek v posledním Katolickém týdeníku, mi připadá také jako nůž vražený do zad českým křesťanským demokratům z KDU-ČSL. Právě tato strana, které nepochybně fandí i nemalé procento katolíků, se v poslední době pod vedením nového předsedy Pavla Bělobrádka snaží vytrvale poukazovat na významné negativní stránky zdravotnické „reformy“ ministra Leoše Hegera a současné vlády. Stačí si přečíst na internetových stránkách KDU-ČSL například článek z 22. června 2011. Lidovci v něm odsuzují změny prosazované ODS, TOP 09 a VV a považují je za nebezpečné zásahy do systému zdravotnictví v České republice. Mnohem obtížněji se jim bude v dalších týdnech a měsících argumentovat, když se biskupové za nynější podobu zdravotnické „reformy“ takto postavili.

VOJTĚCH CEKOTA, 1. 8. 2011