Recept vládní koalice na zdravotnictví? Platit, platit, platit…

Vládní koalice ODS, TOP 09 a VV prosadila ve sněmovně v 1. čtení novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která zavádí pacientům povinnost platit za veškeré zdravotnické výkony a materiály, které nejsou nejlevnější variantou. KDU-ČSL ale právě v tomto ustanovení spatřuje velké nebezpečí pro občany.

„Záludnost tohoto ustanovení je v tom, že není stanoveno, co bude tzv. nejlevnější výkon a materiál. Stejně tak není jasné, kdo bude určovat, co ještě spadá do kategorie nejlevnějších výkonů, a co už ne,“ upozorňuje předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Lidovci proto tento krok vnímají jako zásadní porušení ústavní Listiny základních lidských práv a svobod, která stanoví ve svém článku 31: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“

Zákon pouze stanoví, že hrazena bude péče, jejíž poskytnutí je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Přitom novela nevymezuje, co je účelné a hospodárné, a nijak tudíž nestanoví ani rozsah bezplatné péče. „Máme vážné obavy, že se tím radikálně zhorší přístup občanů k lékařské péči. Stát de facto rezignuje na svou zodpovědnost za úroveň péče hrazené z veřejného pojištění. Realita bude taková, že z veřejného zdravotního pojištění bude hrazena jenom ta nejzákladnější a také nejméně kvalitní péče. Za drtivou většinu toho, na co jsou dnes občané v ordinacích běžně zvyklí, si budou muset platit. I mladí lidé by si tak měli zvážit, zda si vezmou například hypotéku, protože za pár let budou potřebovat nemalé finanční prostředky, aby si mohli zaplatit lékaře. Jak závažný to bude zásah do rozpočtu rodin s malými dětmi, pro které chce v případě nemoci každý rodič tu nejkvalitnější péči, není těžké domyslet,“ dodal Bělobrádek.

Podle lidoveckého předsedy tak ministr Heger z TOP 09 kráčí ve stopách bývalého ministra Julínka (ODS). Vláda připravuje zásadní omezení zdravotní péče pro občany ruku v ruce s dalšími kroky, které směřují k privatizaci pojišťoven, nemocnic a posílení zdravotnických řetězců. „Ministři a poslanci ODS, TOP 09 a VV tak občanům jasně dokazují, že Ústava České republiky je pro ně jenom cárem papíru a zájem občanů pro ně rozhodně není prioritou. Daleko větší starostlivost má vláda o zájmy farmaceutických a zdravotnických lobby,“ uzavřel Pavel Bělobrádek.

(Tisková zpráva KDU-ČSL ze dne 5. 5. 2011)