Beseda s Jiřím Čunkem nezklamala

Zcela zaplněný sál klášterní budovy Regina přivítal v neděli 6. února 2011 senátora PČR Jiřího Čunka, hlavního hosta besedy na téma Křesťan a politika aneb Život jako detektivka. Regionální pobočka MSKA ve Zlíně si touto akcí chtěla připomenout výročí 20 let od svého vzniku.

V úvodu besedy proto byly připomenuty počátky MSKA ve Zlíně spojené se vzpomínkou na již nežijící členy a zakladatele: MVDr. Miroslava Svobodu, PhDr. Václava Slaného, Jana Blechu, Štěpána Herolda a další. Poděkováno bylo i těm, kteří po nich štafetu převzali, především Ing. Karlu Mikuláškovi. Mnoho z členů pracovalo od počátku také pro KDU-ČSL, takže téma Křesťan a politika se při tomto výročí jeví jako velmi případné.

Jiří Čunek pak pronesl úvodní slovo, v němž připomněl, že není důležité, zda slovo křesťanství je v názvu té které strany, ale to, zda křesťanské hodnoty její představitelé a členové skutečně žijí. Důležité také je, aby křesťané v politice byli pracovití, protože jen tak si mohou získat důvěru voličů na komunální a později i na celostátní úrovni. Negativním rysem naší společnosti ovšem je, že se politikové neřídí etickými hodnotami, ale průzkumy veřejného mínění, a to často velmi spornými. Ukázalo se to v případě zákona povolujícího registrované partnerství, kdy mnoho politiků najednou „změnilo názor“. Dalším faktorem, který ohrožuje důvěryhodnost, jsou skupinové zájmy, nečestné a korupční jednání. To se např. projevilo i v přípravě zákonů, které nahrávají provozovatelům hazardu a jež podpořili i někteří bývalí členové KDU-ČSL. Období, kdy tato strana není v Poslanecké sněmovně, může být dobou potřebné očisty.

Následovala řada dotazů, na něž Jiří Čunek reagoval velmi bezprostředně, upřímně a s nadhledem. Věnoval se mimo jiné koncepci romské problematiky a také otázkám rozvoje zlínského regionu. Závěr besedy opět patřil hlavnímu tématu Křesťan a politika. V den, kdy nám evangelium sv. Matouše připomíná Ježíšova slova: „Vy jste sůl země, vy jste světlo světa…,“ vyzval Jiří Čunek přítomné, aby se nebáli hájit křesťanské zásady, principy spravedlnosti a pravdy, protože jen tak lze čelit postupujícím tlakům sekularizace a relativismu.

Petr Cekota