VORP si stěžuje u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Výbor na obranu rodičovských práv podal podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli úvodní zprávě Televizních novin na TV Nova dne 14. 1. 2011 v 19.30 hodin.

Vyjadřujeme své znepokojení nad úvodní zprávou Televizních novin TV Nova ze 14. 1. 2011 v 19.30 hodin, že je ministr školství prý pod vlivem radikálních křesťanů. A žádáme vysvětlení. Chce snad TV Nova ohrožovat náboženskou svobodu a vzbuzovat nenávist a xenofobii proti křesťanským a náboženským hnutím a občanské společnosti obecně? Tato úvodní zpráva je minimálně neetická. Vyhrocený názor jednoho, byť známého sexuologa (MUDr. Uzla), který má zřejmě soukromý „problém“ se současným ministrem, přece není hlavní zprávou dne a vyvolává otázky, zda tato reportáž nebyla na něčí objednávku.

Předáváme to jako stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání kvůli podezření, že TV Nova podněcovala nenávist vůči skupině občanů a žádáme zahájení pečlivého vyšetření.

Výbor na obranu rodičovských práv (VORP), který měl zřejmě pan Uzel na mysli a kterému se falešně podsouvá náboženský fanatismus, není náboženským sdružením. Sdružuje lidi – převážně rodiče, kteří se pouze dožadují svobody zvolit si pro výchovu svých dětí to, co neodporuje jejich přesvědčení a svědomí, což je garantováno Listinou práv a svobod v ústavě ČR a Chartou lidských práv OSN.

Anna Brychtová, mluvčí VORP