Odešel věrný skaut a autor příběhů

Na konci minulého roku zemřel ve věku 82 let Valdemar Toman, který patřil k obnovitelům zlínského skautingu po r. 1989.

Dne 22. prosince zemřel Valdemar Toman, kterého znají především čtenáři dětského časopisu Nezbeda. Bylo mu 82 let. Přestože pocházel ze západních Čech, kde se hned po válce pustil do aktivní skautské činnosti, životní osudy ho později přivedly do Zlína. Oženil se zde a pracoval jako učitel na základní škole. Žáci ho znali především jako aktivního turistu, vodáka a také autora mnoha literárních a dramatických projektů pro děti. Na IV. základní škole na Zálešné např. v 80. letech založil školní časopis Majáček a také měl plán připravit velký muzikál Kocour v botách. Další možnost práce pro děti a mládež přišla po roce 1989, kdy se obnovil Český Junák. Valdemar Toman založil a vedl 2. středisko ve Zlíně. Jeho snem bylo vydávat knihy pro děti. Měl v zásobě nepřeberné množství příběhů, povídek i románů, ale nebylo lehké pro ně najít nakladatele. Skutečnou možnost publikovat svá díla pak nalezl v křesťanském časopise Nezbeda. Patřil k jeho kmenovým autorům, chodil pravidelně do redakce a dodnes zde jeho příběhy můžeme číst. Valdemar Toman patřil ke generaci, která pod vlivem Jaroslava Foglara naplňovala zásady čestného jednání a práce pro druhé bez ohledu na vlastní zisk. Byl to opravdu Pan učitel.