Tak nám přesvětili nový kostel…

Máte rádi nový kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na sídlišti Jižní Svahy? Kdybyste chtěli ukázat někomu cizímu jeho polohu na současných orientačních plánech města, a to jak na velkých tabulích v ulicích, tak i na některých tištěných pláncích a rovněž na internetu, dejte pozor. Autoři mapového díla nám nový kostel přesvětili na kostel Panny Marie Prostřednice Všech Milostí.

Orientační tabule v ulicích Zlína
Detail orientačního plánu města

VOJTĚCH CEKOTA, 15. 1. 2011