Byl posvěcen kříž na památku statečných lidí z doby totality

Návojná – Pomníkem statečným farníkům z Nedašova a všem, kteří na Valašsku zůstali i za totalitního režimu věrni svému svědomí a Bohu, se stal třímetrový dřevěný kříž s vězeňskou mříží a puklým kamenným srdcem uprostřed od malíře a restaurátora Petra Káni (nar. 1959) z Návojné. Kříž je umístěn v horách asi jeden kilometr severně od Návojné na kopci, odkud je dobře vidět Nedašov i farní kostel. Ve středu 8. září 2010 požehnal nově usazený kříž při mši svaté za účasti místních farníků nedašovský administrátor P. Jerzy Cymanowski.

Myšlenka kříže jako památníku obětí totalitního režimu se zrodila už v roce 2005. Petr Káňa začal tento kříž tesat při Valašském kumštování. Přivezl si tehdy na náměstí ve Valašských Kloboukách tesařskou sekyru, kladivo, klíny a dláta a část dubového kmene, který vyrostl v lesích Vlárského průsmyku. A začal tesat kříž, který si den předtím doma naskicoval. Za tři dny měl hotovy všechny dřevěné polotovary. Káňův syn Petr mezitím vytesal z pískovce, pocházejícího ze starého oltáře kostela v Nedašově, puklé kamenné srdce. Další práce pokračovaly v Káňově dílně v Návojné. Trvalo potom ještě několik let, než tato myšlenka dozrála až do fáze usazení kříže přímo v malebné krajině v blízkosti Návojné.

I když na kříži není žádný nápis, Nedašovanům toto dílo připomíná především událost z počátku roku 1949, kdy estébáci přijeli na faru vyšetřovat tehdejšího faráře Františka Půčka. Několik desítek farníků se tehdy shromáždilo kolem fary, takže estébáci museli Nedašov rychle opustit. Ještě téhož dne ve večerních hodinách se však sjely do obce jednotky StB a SNB z několika okresů a ozbrojená moc si podrobila statečné Valachy krutým násilím. Mnoho mužů bylo při nočním vyšetřování v místní škole surově zmláceno, mnozí byli následně vězněni.

Káňův kříž dnes stojí na podstavci z pískovcových kvádrů, které pocházejí ze starého oltáře nedašovského kostela. Na tomto oltáři sloužil P. František Půček mše. Původní pískovcový oltář byl v sedmdesátých letech rozebrán a kameny z něho byly uloženy na faře. Současný duchovní správce oltářní kameny věnoval na podstavec tohoto kříže. „Boží mlýny melou a kruh se uzavírá,“ říká o této shodě autor kříže Petr Káňa.

(vc)

Snímky zachycují slavnost posvěcení kříže 8. září 2010.

Foto: Vojtěch Cekota
Foto: Vojtěch Cekota
Foto: Vojtěch Cekota
Foto: Vojtěch Cekota