Káňův kříž našel své místo v horách nad Návojnou

Návojná – Tři metry vysoký dřevěný kříž s vězeňskou mříží a puklým kamenným srdcem, který už před pěti lety vytvořil restaurátor a malíř Petr Káňa, našel v těchto dnech své trvalé místo v horách nad autorovou rodnou obcí Návojnou na jižním Valašsku. Ve středu 8. září 2010 v 16.30 hodin zde bude sloužena mše svatá, při níž kněz z farnosti Nedašov toto symbolické dílo požehná.

Káňův kříž s výhledem na obec Nedašov / foto P. Káňa

Kříž stojí na podstavci z pískovcových kvádrů, které pocházejí ze starého oltáře nedašovského kostela, na kopci severně od obce Návojná. Je odtamtud vidět Návojná, Nedašov, nedašovský farní kostel, budova staré školy, ve které estébáci v roce 1949 surově zbili místní občany, i panorama Bílých Karpat. Poutník se zde může zastavit, rozhlédnout, zavzpomínat, zamyslet a poprosit o požehnání.

Myšlenka vytvořit kříž jako poděkování lidem, kteří v tomto drsném a zbožném kraji přežili zejména padesátá léta minulého století a zůstali věrni svému svědomí a Bohu, se zrodila v roce 2005. Petr Káňa začal tento kříž tesat při Valašském kumštování. Přivezl si tehdy na náměstí ve Valašských Kloboukách tesařskou sekyru, kladivo, klíny a dláta a část dubového kmene, který vyrostl v lesích Vlárského průsmyku. A začal tesat kříž, který si den předtím doma naskicoval. Za tři dny měl hotovy všechny dřevěné polotovary. Káňův syn Petr mezitím vytesal z pískovce, pocházejícího ze starého oltáře kostela v Nedašově, puklé kamenné srdce. Další práce pokračovaly v Káňově dílně v Návojné. Trvalo potom několik dalších let, než tato myšlenka dozrála až do fáze usazení tohoto díla v krajině v blízkosti Návojné.

(vc)

Foto: archiv P. Káni

Autor díla Petr Káňa (uprostřed) s pomocníky bezprostředně po vztyčení a upevnění kříže 2. září 2010.

PETR KÁŇA se narodil 21. 5. 1959 v Návojné. Absolvoval Gymnázium ve Valašských Kloboukách. Malovat začal již v základní škole a v Lidové škole umění ve Valašských Kloboukách pod vedením akademického malíře Lojze Baránka. Pracoval v různých zaměstnáních a ve volném čase se při práci se svým otcem vyučil malířskému řemeslu. V září 1989 si založil malířskou firmu a dál soukromě studoval pod vedením akademického malíře Františka Peňáze a Jaroslava Zápeci. V letech 1991 – 1993 si doplnil studium ve Škole uměleckých řemesel v Brně se zaměřením na restaurování a konzervaci muzejních sbírek. V roce 1997 absolvoval Mezinárodní seminář řezbářů a restaurátorů církevních památek v rakouském Grazu. V současnosti se věnuje především restaurátorské práci a vlastní výtvarné činnosti včetně řezbářských a malířských prací.