Posted in Komentář

Kritizujete dotované jízdné?

Na několika místech internetu na mne v posledních dnech vyskočily články se srdceryvným příběhem ekonoma Lukáše Kovandy, který se rozhodl cestovat vlakem ČD z Olomoucka do Prahy. Cestoval v době dopravní špičky na konci prodlouženého víkendu a spoj, který si vybral, byl zaplněn cestujícími natolik, že mnozí museli stát či sedět na podlaze v uličkách. Zřejmě i ve vagonu první třídy. Autor článku na serveru iDnes (osv) píše, že „Kovandu překvapilo to, že v první třídě, do které měl zaplacený lístek, narazil…

Pokračovat ve čtení... Kritizujete dotované jízdné?
Posted in Zpravodajství

Na Regině se zpívaly starozlínské koledy

Zlín – V sobotu 5. ledna se v klášterní budově Regina uskutečnilo setkání, které je pokračováním tradice zpívání starozlínských koled, jež sahá do 19. století a je spojena i s historií zlínské farnosti. Základem této tradice je soubor textů vánočních koled, napsaných v původním valašském nářečí, který vyšel knižně v Sieglově edici v roce 1940 s názvem „Vánoční koledy strýca Jozefa Cekotového ze Zlína“ s ilustracemi malíře Jana Kobzáně. Jejich autor Josef Cekota (1865–1929) ze zlínského Cigánova byl ve zlínském…

Pokračovat ve čtení... Na Regině se zpívaly starozlínské koledy
Posted in Zpravodajství

Beseda o Veliké válce na Regině

Zlín – Nikdo z těch, kdo přišli v chladném listopadovém úterním večeru do vyhřátého sálu klášterní budovy Regina, nelitoval. 28. listopadu ho zde čekal nejen šálek horkého čaje či kávy, ale především nevšední kulturní zážitek v podobě dalšího setkání v rámci filmového apoštolátu. Tentokrát byl na programu dokument ostravského televizního studia Můj děda byl voják – válčil na Piavě z roku 2008. Po něm pak následovalo poutavé vyprávění Ing. Mgr. Karla Mikuláška o historických souvislostech bojů v Dolomitech za 1. světové války….

Pokračovat ve čtení... Beseda o Veliké válce na Regině
Posted in Zpravodajství

Na Jižních Svazích se promítal film o kardinálu Trochtovi

Dokumentární životopisný film Tíha oběti o kardinálu Štěpánu Trochtovi měli možnost zhlédnout v neděli 2. prosince 2018 odpoledne zlínští věřící ve velkém sále kostela a střediska mládeže ve Zlíně na Jižních Svazích. Přítomen byl také tvůrce filmu a režisér Zdeněk Zvonek. Jako předfilm byl promítnut propagandistický snímek Poselství míru z roku 1951. Úvodní slovo pronesl salesián P. Zdeněk Demel. Litoměřický biskup Štěpán Trochta se narodil v roce 1905 ve Francově Lhotě na Valašsku, zemřel v roce 1974 v Litoměřicích. V roce 1969 jej papež Pavel VI….

Pokračovat ve čtení... Na Jižních Svazích se promítal film o kardinálu Trochtovi
Posted in Rozhovor

Rád bych vás viděl jako spolupracovníky, říká otec Kamil

Nový zlínský farář P. Kamil Obr měl za sebou první tři týdny působení ve Zlíně, když jsme jej poprosili o rozhovor pro Život farností. U kněží ve funkci faráře už se příliš nepředpokládá, že by měli střídat farnosti. Jak vnímáte své přeložení z Rožnova pod Radhoštěm do Zlína? Čekal jsem i v Rožnově, že budu opět přeložen, ale ne tak brzy. Působil jsem v Rožnově sedm let a myslel jsem si, že tam jako farář a děkan zůstanu ještě nejméně…

Pokračovat ve čtení... Rád bych vás viděl jako spolupracovníky, říká otec Kamil
Posted in Rozhovor

Byl jsem ve Zlíně rád, říká otec Michal

Rozhovor se zlínským kaplanem P. Michalem Zahálkou před jeho přeložením na začátku července 2018 z farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně do farnosti Šumperk. Otče Michale, máte za sebou dvouleté působení ve zlínské farnosti sv. Filipa a Jakuba. Pocházíte z malé obce Jednov na Drahanské vrchovině, jako jáhen jste působil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, potom jako kněz tři roky ve Vyškově. Můžete srovnávat. Jak je na tom zlínská farnost? Rozdíly jsou velké, každá farnost je jiná. Záleží na…

Pokračovat ve čtení... Byl jsem ve Zlíně rád, říká otec Michal
Posted in Rozhovor

Všichni musíme spolupracovat, aby mohl Bůh dělat velké věci

Rozhovor se zlínským farářem a děkanem P. Ivanem Fišarem předtím, než na začátku července 2018 předal vedení farnosti svému nástupci a přijal ve farnosti sv. Filipa a Jakuba roli výpomocného duchovního. Otče Ivane, budete nadále působit ve farnosti sv. Filipa a Jakuba jako výpomocný duchovní. Jak tuto změnu vnímáte? Podstatné je, že jsem knězem. Jaký úkol mi biskup svěří nebo kam mne pošle, tomu jsem připraven vyjít vstříc a být k dispozici. Ve Zlíně působím dvanáct let, bylo to mé…

Pokračovat ve čtení... Všichni musíme spolupracovat, aby mohl Bůh dělat velké věci
Posted in Zpravodajství

Otec Josef Šupa vzpomínal ve Zlíně na své životní osudy

Zlín – Poučnou formu trávení části nedělního odpoledne 15. dubna si vybraly asi čtyři desítky farníků ze Zlína i vzdálenějších míst, kteří přišli do klášterní budovy Regina na besedu s Mons. ThDr. Josefem Šupou. Osmdesátiletý kněz, který se narodil v Mutěnicích a přes šedesát roků žije ve Spojených státech amerických, hovořil o svých nevšedních životních osudech a odpovídal na dotazy posluchačů. „Dostalo se mi velké milosti, že mi Pán Bůh pomohl přejít přes hranice,“ řekl otec Šupa posluchačům. Poměrně narychlo,…

Pokračovat ve čtení... Otec Josef Šupa vzpomínal ve Zlíně na své životní osudy
Posted in Zpravodajství

Hovořilo se o komunikaci s vážně nemocnými

Zlín – Jak komunikovat s vážně nemocným člověkem? To bylo téma bezmála čtyřhodinové přednášky, která se uskutečnila během sobotního dopoledne 10. února 2018 ve velkém sále klášterní budovy Regina ve Zlíně. Zúčastnily se jí přibližně dvě desítky farníků – především zdravotníků, akolytů nebo lidí, kteří se potýkají s těžkými nemocemi a úmrtím svých nejbližších. Přednášející klinická psycholožka PhDr. Marie Dlabačová z Fakultní nemocnice v Olomouci rozebrala nejtypičtější situace, které u smrtelně nemocných lidí nastávají, a fáze, kterými lidé po oznámení…

Pokračovat ve čtení... Hovořilo se o komunikaci s vážně nemocnými
Posted in Úmrtí

Zemřel církevní historik docent Vojtěch Cekota

Zlínské farní společenství se 15. prosince 2017 ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba rozloučilo s docentem PhDr. Vojtěchem Cekotou, dlouholetým aktivním akolytou, bývalým členem farní rady a předsedou redakční rady farního časopisu, historikem, badatelem a vysokoškolským pedagogem, který zemřel 9. prosince 2017 ve věku 87 let v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. O tom, že zesnulý byl nejen oblíbeným, ale i váženým nejen mezi našimi farníky, svědčila velká účast věřících při smutečním rozloučení. Mši svatou za zesnulého sloužil…

Pokračovat ve čtení... Zemřel církevní historik docent Vojtěch Cekota